Nieuws - algemeen

Sinds 2015 is er een verhoogde instroom van vluchtelingen. De uitdaging is om deze vluchtelingen passend en tijdig te huisvesten en zorg te verlenen.

Vanaf maandag 1 mei zijn alle bisfosfonaten voor de behandeling van osteoporose vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts.

Waar moeten we naar toe met het ziekenhuislandschap in België? Vier studies tonen aan dat een reorganisatie van het ziekenhuislandschap nodig is.

Momenteel organiseert de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VUB in nauwe samenwerking met de Orde van Artsen en de werkgroep PRaag een bevraging over agressie tegenover artsen.

Vijftien jaar na de invoering van de patiëntenrechten blijkt nog steeds een substantieel deel van de patiënten niet te weten dat ze bepaalde rechten hebben. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform naar aanleiding van de verjaardag.

De deconventie langs elektronische weg loopt niet helemaal van een leien dakje.

De steeds frequenter opduikende zelftests spelen in op een vraag van de patiënten. Er is ook niets mis met het gebruik ervan, op voorwaarde dat ze uitsluitend in de apotheek verkocht worden. Dat stelt de Orde van Artsen in een recent advies.

Bij eenlijn.be kunt u een aantal algemene en pakketspecifieke opleidingen volgen over verschillende eHealthdiensten. In april en mei zijn er een sessies beschikbaar over het elektronisch voorschrift. Er kan een algemene opleiding gevolgd worden, of u kunt een sessie volgen binnen uw eigen EMD-pakket samen met apothekers uit uw regio.

Regeringspartijen N-VA en CD&V hebben een wetsvoorstel klaar dat het mogelijk maakt om zich als orgaandonor te registreren bij de huisarts. Momenteel is dat enkel mogelijk in het gemeentehuis.

Federaal minister van Sociale Zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte deze week de namen bekend van de tien projecten van m-Health waarvoor het Verzekeringscomité van het Riziv het licht op groen zette.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4