Nieuws - algemeen

Het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk heeft een website gelanceerd over de samenwerking tussen huisartsen en arbeidsgeneesheren. U vindt hier meer informatie over de rol en de opdracht van arbeidsgeneesheren, bv. bij beroepsziektes, vaccinaties, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en werkhervatting.

Sinds dit schooljaar 2016-17 zijn nieuwe richtlijnen voor gehooronderzoek van kracht bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij jongeren vanaf de leeftijd van 10 jaar ligt de focus op de vroegtijdige detectie van lawaaischade: leerlingen uit het 5e leerjaar en 3e secundair worden systematisch onderzocht met de SPIN-test (spraak-in-ruis test).

Op zaterdag 20 mei vindt de tweede Familiedag van Domus Medica plaats.
Na onze uitstap naar Planckendael vorig jaar landen we deze keer in Bellewaerde.
Samen met uw gezin kunt u hier genieten van een uitzonderlijk dierenpark, afgewisseld met spannende attracties voor jong en oud.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid verklaart de griepepidemie officieel beëindigd. Het maakt meteen ook een eerste balans op van het afgelopen griepseizoen.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging van Coöperatieve Apotheken van België en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ondertekenden gisteren een akkoord over de rol van de officina-apotheker in de zorg voor de chronische patiënt. Het concept van de huisapotheker wordt daarbij gelanceerd.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zet het licht op groen voor een proefproject waarbij 120 huisartsen via videoconferentie een beroep kunnen doen op interculturele bemiddelaars, zeg maar tolken die hen in twintig talen kunnen bijstaan.

Deze week heeft spoedoverleg tussen Domus Medica en de FOD Sociale zekerheid enkele concrete actiepunten opgeleverd dat zou moeten leiden tot het verbeteren van de functionaliteiten binnen My Handicap. Zo krijgt de patiënt nu steeds een papieren bericht dat hij zich bij de huisarts dient aan te melden om het formulier in te vullen.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zette vandaag het licht op groen voor twaalf proefprojecten inzake thuishospitalisatie. De projecten hebben betrekking op antibioticatherapie en andere zorgvormen in de thuisomgeving, zoals de behandeling van tumoren.

MyRent

Sinds januari 2017 kunnen alle huurovereenkomsten (verhuur, onderhuur en overdracht van huur) online geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën (www.myrent.be). Dit geldt ook voor de eventuele bijlagen en de plaatsbeschrijvingen. Voordien was dit enkel mogelijk voor woninghuurovereenkomsten.

Heeft u vastgoed in uw vennootschap, dan is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een aantal fiscale nadelen. Misschien denkt u dan ook om het vastgoed uit uw vennootschap te halen? Maar hoe kan u dit best regelen en wat zijn de fiscale gevolgen waarmee u best rekening houdt? Hierna bezorgen wij u een korte toelichting.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4