Persberichten

Hoe kan Vlaanderen de chronische zorg efficiënt organiseren via de zorgregio’s? Domus Medica formuleerde hierover zeventien aanbevelingen in haar eindrapport over de zorgregio’s, gebaseerd op de ruime input van meer dan 1300 zorgverleners uit heel Vlaanderen. Het eindrapport werd aan minister Vandeurzen voorgesteld.

In een nieuw KCE-rapport bevelen de onderzoekers aan om enkele parameters toe te voegen aan de huidige SCORE-tabel. Deze tabel gebruiken artsen om het cardiovasculair risico bij hun patiënten in te schatten, op basis van cholesterolgehalte, bloeddruk, geslacht, leeftijd en tabaksgebruik. Meer risicofactoren toevoegen zou de bruikbaarheid van dit instrument in de praktijk ondermijnen, aldus ook Domus Medica.

De vertegenwoordigers van de artsensyndicaten en huisartsenorganisaties werden op donderdag 29 oktober ontvangen op het Kabinet van Minister Maggie De Block om meer toelichting te krijgen over de beslissing om het bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP), te bevriezen. De gedeeltelijke vrijgave van ongeveer 5 miljoen aan subsidies, die deel uitmaakten van het medico-mutualistisch akkoord van 2015, wordt onderworpen aan maatregelen die door het Kabinet werden uiteengezet maar waarover geen concrete details werden gecommuniceerd. Het Kabinet van de Minister stelt op zeer algemene wijze:

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft binnen de Nationale Commissie Geneesheren – Ziekenfondsen (Medicomut) in overleg met de andere partners en onder voorzitterschap van Jo De Cock een conventieakkoord bereikt voor 2015. Het akkoord werd intussen door de regering bekrachtigd en treedt in werking vanaf 1 februari 2015.

Maandag, 26 oktober 2015. – Vorige week heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zonder enig overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsensyndicaten, haar budget 2016 voor gezondheidszorgen voorgesteld. Het budgetvoorstel werd afgewezen door de Algemene Raad van het RIZIV.

Begin dit jaar ontvingen alle Vlaamse huisartsen de derde editie van de Gezondheidsgids van Domus Medica. Meer dan de helft van deze groep gebruikt deze preventieve tool in de praktijk. Met de nieuwe onlineversie kunnen huisartsen de Gezondheidsgids nu ook gemakkelijk op hun pc, tablet of smartphone raadplegen.

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen sloten vorige week officieel een samenwerkingsovereenkomst af om de werking van de wachtdienstorganisatie en huisartsenwachtposten verder te optimaliseren.

Van 6 tot 23 juni kunnen artsen kiezen voor nieuwe vertegenwoordigers van (huis)artsen in de verschillende Riziv-organen. Voor het eerst neemt hieraan een derde kandidaat deel: de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM). AADM (uitgesproken als ‘adem’) werd officieel erkend op 16 april 2014, wat exact 50 jaar is na de artsenstaking in april 1964. Met deze medische verkiezingen wil AADM de gezondheidszorg een tweede nieuwe adem geven.

Begin mei opent het Metrostation Brussel-Centraal een dokterspraktijk, waar pendelaars snel terechtkunnen voor een check-up, voorschrift of bloedprik. Hoewel de artsen samenwerken met de huisarts, is dit niet de beste weg om kwaliteitsvolle zorg te bieden.

Een snelle herkenning en een efficiënte aanpak van kindermishandeling zijn essentieel, maar hulpverleners en huisartsen zijn zich nog te weinig bewust van risicosituaties. Daarom werkte de vakgroep Eerstelijns- en Interdiscplinaire Zorg (UAntwerpen) samen met de huisartsenvereniging Domus Medica de richtlijn ‘Aanpak van vermoeden van kindermishandeling’ uit.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4