Vanaf maandag 1 mei zijn alle bisfosfonaten voor de behandeling van osteoporose vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts.

Momenteel organiseert de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VUB in nauwe samenwerking met de Orde van Artsen en de werkgroep PRaag een bevraging over agressie tegenover artsen.

Vijftien jaar na de invoering van de patiëntenrechten blijkt nog steeds een substantieel deel van de patiënten niet te weten dat ze bepaalde rechten hebben. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform naar aanleiding van de verjaardag.

De deconventie langs elektronische weg loopt niet helemaal van een leien dakje.

De steeds frequenter opduikende zelftests spelen in op een vraag van de patiënten. Er is ook niets mis met het gebruik ervan, op voorwaarde dat ze uitsluitend in de apotheek verkocht worden. Dat stelt de Orde van Artsen in een recent advies.

Regeringspartijen N-VA en CD&V hebben een wetsvoorstel klaar dat het mogelijk maakt om zich als orgaandonor te registreren bij de huisarts. Momenteel is dat enkel mogelijk in het gemeentehuis.

Federaal minister van Sociale Zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte deze week de namen bekend van de tien projecten van m-Health waarvoor het Verzekeringscomité van het Riziv het licht op groen zette.

De Vlaamse regering keurde vorige week een voorontwerp van decreet goed dat de oprichting mogelijk maakt van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Welzijn.

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde onlangs aanbevelingen in verband met de vaccinatie tegen meningokokken.

De regering bereikte eind vorige week een akkoord over de responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen in het kader van de her-inschakeling van langdurig zieken.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4