Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid verklaart de griepepidemie officieel beëindigd. Het maakt meteen ook een eerste balans op van het afgelopen griepseizoen.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging van Coöperatieve Apotheken van België en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ondertekenden gisteren een akkoord over de rol van de officina-apotheker in de zorg voor de chronische patiënt. Het concept van de huisapotheker wordt daarbij gelanceerd.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zet het licht op groen voor een proefproject waarbij 120 huisartsen via videoconferentie een beroep kunnen doen op interculturele bemiddelaars, zeg maar tolken die hen in twintig talen kunnen bijstaan.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zette vandaag het licht op groen voor twaalf proefprojecten inzake thuishospitalisatie. De projecten hebben betrekking op antibioticatherapie en andere zorgvormen in de thuisomgeving, zoals de behandeling van tumoren.

Het Belgisch College voor Menselijke Erfelijkheid en Zeldzame Ziekten lanceerde deze week naar aanleiding van de Internationale Dag van de Zeldzame Ziekten de nieuwe website www.college-genetics.be.

Het Instituut voor Tropische  Geneeskunde, Be-cause Health en Sensoa ontwikkelden samen een e-tutorial over seksuele en reproductieve gezondheid die gisteren door minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander Decroo (Open VLD) werd voorgesteld.

Het Riziv moderniseert een aantal webtoepassingen die ook voor artsen nuttig zijn.

Sinds 1 januari van dit jaar moet u de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Oude modellen moet u afleveren bij uw lokale belastingkantoor.

Onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie toont aan dat de helft van de patiënten die een second opinion vroegen aan een andere arts, ook effectief een ander behandeladvies kregen dan van hun eigen arts. Toch is enige nuance op zijn plaats.

Het Comité voor de Evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) keurde enkele kwaliteitsbevorderende programma’s goed in het kader van het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO).

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4