Alcoholgebruik veroorzaakt voor 6 miljard aan maatschappelijke kosten.

Vele sectoren van het openbare leven hebben  hiermee te maken: onderwijs, vervoer, binnenlandse veiligheid, gezondheidssector, sociale zekerheid, cultuur. Vroegdetectie en ondersteuning in de eerste lijn van personen met problematisch alcoholgebruik is één van de prioriteiten van het Vlaamse beleid.

Momenteel werkt de afdeling onderzoek aan een multidisciplinaire consensus en deskundigheidsbevorderingsstrategie over de aanpak en communicatie rond problematisch alcoholgebruik door artsen (huisartsen, verslavingsartsen, pediaters en gynaecologen), apothekers en geestelijke gezondheidszorg.

In een later fase zullen praktijktools en deskundigheidsbevorderingsmodules online beschikbaar worden gesteld.

De resultaten van de eerdere bevraging, beperkt tot Vlaams Brabant, vindt u hier (kies uit het menu in de linkerkolom).

Bekijk ook de gehanteerde definities in verband met middelengebruik.

Activiteiten van Domus Medica