Nieuws - Kringen

kringloket.jpg

Waarmee kunnen we je helpen?

Al je vragen betreffende kringwerking en -ondersteuning zijn welkom. Je kan zelf zoeken op de site; de zoekfunctie kan je hierbij helpen. We vullen de beschikbare informatie voortdurend verder aan. Vind je niet wat je nodig hebt dan kan je mailen, telefoneren of schrijven. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Inhoud: MFO Chronische nierinsufficiëntie organiseren? Domus Medica ondersteunt u - Veiligheidsprotocol voor huisartsen - Uniform zorgpad hartfalen in West-Vlaanderen - De HAK’s bij Minister Vandeurzen - Nieuw: LOK Zwangerschapsbegeleiding - Huisartsen gezocht voor LOK ‘Medische besliskunde’ - Verslag kringloket 16 mei – volgende kringloket 26 september

Patiënten met chronisch hartfalen hebben nood aan een intensieve en gespecialiseerde opvolging door zorgverleners in de thuissituatie én in het ziekenhuis. Dankzij een uniform ‘zorgpad chronisch hartfalen’ kunnen deze patiënten in de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen voortaan rekenen op een gestroomlijnde en uniforme aanpak tussen deze zorgpartners.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, Jan Jambon, zal de volgende weken werk maken van een omzendbrief aan de politiezones om het probleem van de agressie tegen huisartsen aan te pakken. Domus Medica drong hier reeds lang op aan bij de minister. Deze omzendbrief zal het overleg tussen de lokale huisartsenkring en de lokale politiezone verder faciliteren.

Uit een evaluatierapport van de Universiteit Gent en KU Leuven over Impulseo of het Impulsfonds blijkt dat het aantal huisartsarme zones blijft oplopen. Domus Medica werkte vanuit de expertengroep mee aan de studie en benadrukt de strategische rol van huisartsenkringen in de verfijning van de criteria voor huisartsarme zones. De huisartsenkringen moeten voor deze taak ook financieel ondersteund worden.

Inhoud: Leer meer over transmurale samenwerking met de eenlijn-sessie rond eGezondheid in ziekenhuizen - Praktijkrelevante voordracht over slapeloosheid in uw kring of LOK - Subsidie centraal oproepnummer aanvragen voor 31 mei 2017: tips en tricks bij invullen aanvraagformulier - Subsidie huisartsenkring: deadline 31 mei 2017 - Diabetesdossier efficiënt beheren in uw softwarepakket - 27 april: Minister Vandeurzen nodigt de huisartsenkringen uit - Verslag kringloket 21 maart, uitnodiging kringloket 16 mei

Een huisartsenkring die voor de volledige huisartsenzone een centraal oproepnummer operationeel maakt, kan daarvoor een subsidie krijgen. Die subsidie bedraagt € 0,1977 per inwoner in de huisartsenzone.

Inhoud: Gratis spreker (huisarts) voor LOK Polyfarmacie bij ouderen - Medisch-farmaceutisch overleg: 3 nieuwe programma’s beschikbaar - Impact van de Eerstelijnsconferentie op de huisartsen(kringen) 21 maart (kringloket) - Sabam en Billijke vergoeding bij muziek in de wachtkamer huisarts - 24 april: Minister Vandeurzen nodigt de huisartsenkringen uit

Inhoud: Navormingsaanbod voor huisartsenkringen: kies uw navorming uit meer dan 80 interessante onderwerpen - ‘Ik kan niet slapen, dokter… Kan u mij iets geven?' Vindt u dat ook een lastige situatie? Nieuwe E-learning - De dokter van wacht: van vlinder-tot supportarts: what’s in a name? - Uitnodiging kringloket 21 maart 20.45u: reactie huisartsenkringen op besluiten eerstelijnsconferentie

Met het ontstaan van de wachtposten spreken we niet meer over de dokter van wacht die alle wachttaken tot zich neemt maar worden de opdrachten opgesplitst in meestal een zittende arts en een rijdende arts. Maar dat is niet alles; een bloemlezing van het Vlaamse wachtpostlandschap leert ons dat men in de verschillende wachtposten creatief omgaat met de benamingen voor de verschillende wachtfuncties…

Inhoud: Prijs Vlaamse en Brusselse huisarts: stel een collega uit uw kring voor - Veiligheid huisartsen: gratis kring- of LOK-voordracht - De huisartsenkring is het beste niveau om verandering te realiseren - Co-artsen zijn huisartsen die nabij willen zijn voor de collega’s in hun kring - De LOK-verslaggever verandert: hoe door te geven aan het RIZIV? - Volgende kringloket: 17 januari 2017 (20.45u)

Activiteiten van Domus Medica