Impulseo

Vanaf deze maand kunt u uw dossier indienen voor de tegemoetkoming van praktijkassistentie en telesecretariaat (voorheen Impulseo). Het Participatiefonds heeft ondertussen alle dossiers van 2016 (kosten 2015) behandeld.

Vraag nu uw premie aan via Domus Medica!

Buiten de reeds gekende huisartsarme zones heeft de Vlaamse overheid de lijst met een aantal zones uitgebreid tot eind 2017. Hieronder vindt u de lijst met nieuwe prioritaire zones. Vestigt u zich voor 31/12/2017 in één van deze zones dan heeft u recht op een premie.

Doel

Dankzij Impulseo III zorgt het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voortaan ook voor een tegemoetkoming in een deel van de loonkosten van de bediende die de huisarts in het onthaal en het beheer van zijn praktijk bijstaat als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Huisartsen die een individuele praktijk opstarten of in een huisartsengroepering (groepspraktijk) stappen, kunnen een renteloze lening en/of een premie krijgen.