Zaterdag 8 april 2017

09.00-09.30 uur: Inleiding. Johan Wens

09.30-10.30 uur: Stigma in de psychiatrie. Kirsten Catthoor

11.00-13.00 uur: Speeddaten met psychiatrische problematiek. Johan Wens

15.00-17.00 uur: Trefpunt voor bijzondere lotgenoten

Zondag 9 april 2017

09.00-10.30 uur: Kinderen en psychiatrie. Pieter De Kimpe

Na de pauze opsplitsen in twee groepen.

11.00-13.00 uur

Groep 1: Auti-werking. Marc Peeters
Groep 2: Auti-werking. Kristel Binnemans

Maandag 10 april 2017

09.00-10.30 uur: Pubers. Daniel Neves Ramos

Na de pauze opsplitsen in twee groepen.

11.00 -12.00 uur:

Groep 1: De moeilijke puber. Rob Dewulf
Groep 2: Verslaving. Rita Verrando

12.00-13.00 uur:

Groep 1: Verslaving. Rita Verrando
Groep 2: De moeilijke puber. Rob Dewulf

Dinsdag 11 april 2017

09.00-10.30 uur: Jongvolwassenen. Frank Maes

Na de pauze opsplitsen in twee groepen.

11.00 -12.00 uur

Groep 1: Slaaptraining. Jana Maes
Groep 2: Veerkracht. Anke Thoen

12.00-13.00 uur

Groep 1: Veerkracht. Anke Thoen
Groep 2: Slaaptraining. Jana Maes

Avondlezing

19.00-21.00 uur: Mindfulness. David Dewulf

Woensdag 12 april 2017

09.00-10.30 uur: Mid-life. Chris Baeken

Na de pauze opsplitsen in twee groepen.

11.00 -12.00 uur:

Groep 1: Psychofarmaca. Tom Declercq
Groep 2: DSM-V. Anne-Marie De Spiegelaere

12.00-13.00 uur:

Groep 1: DSM-V. Anne-Marie De Spiegelaere
Groep 2: Psychofarmaca. Tom Declercq

14.30-17.30 uur: Psychosesimulatie.

Avondlezing

19.00-21.00 uur: Psychotherapieën. Christy Sempels

Donderdag 13 april 2017

09.00-10.30 uur: De ouder wordende mens. Lieve Lemey

11.00-12.30 uur: Urgenties. Chris Noppe

12.30-13.00 uur: Slotwoord. Johan Wens


Inhoud van de sessies

Zaterdag 8 april 2017

9.00-9.30 uur: Welkom! - Johan Wens en Emmanuel Samyn

9.30-10.30 uur: Stigma in de psychiatrie - Kirsten Catthoor

We zijn het erover eens dat een arts het best onbevooroordeeld omgaat met zijn patiënten. Lukt het ons echter om alle grote en kleine vooroordelen of brandmerken als dusdanig te herkennen? Waar zitten de mogelijke problemen bij zelfstigmatisering? Hoe herkennen we publieke stigmatisering, en welke invloed heeft die op de levenstevredenheid van patiënten? Hoe herkennen wij de belangrijkste reactiepatronen daarop? Is vermijdingsgedrag een deel van de psychiatrische aandoening, of uitgelokt door het publieke stigma?
Deze vragen leggen we samen met die van jullie voor aan Kirsten Catthoor.

11.00-13.00 uur: Speeddate met psychiatrische problematiek - Johan Wens

We gaan aan de slag met casussen uit de dagelijkse praktijk om de verschillende diagnosen en hun ‘bijzonderheden’ op te frissen. Zoals onze IWC-traditie het wil, staat intervisie hier voorop.

15.00-17.00 uur: Trefpunt voor bijzondere lotgenoten

In ons land bestaan heel wat organisaties die mensen met een psychiatrische aandoening ondersteunen. Op zaterdagnamiddag brengen we een aantal van die initiatieven samen in een trefpunt, waarop alle artsen en hun partners welkom zijn.

Zondag 9 april 2017

9.00-10.30 uur: Kinderen en psychiatrie - Pieter De Kimpe

Dagelijks worstelen ouders, huisartsen en kinderen met het moeilijke evenwicht tussen over- en onderdiagnostiek. Wat zijn de grenzen van het ‘normale’? Wanneer slaat enthousiasme over in prestatiedwang? Waar liggen de landmijnen in het ADHD-territorium? Wanneer dicteert faalangst de anamnese?
Wanneer etiketteren we te veel het kind in plaats van zijn of haar spullen?

11.00-13.00 uur: Auti-werking - Marc Peeters en Kristel Binnemans

Volgens het woordenboek Van Dale betekent autisme: “ontwikkelingsstoornis waarbij contact met de buitenwereld en communicatie niet of moeizaam plaatsvinden”.
Dat hadden de meesten onder ons wel al begrepen. Vandaag krijgen we de kans om in een ervaringsgerichte sessie ook aan den lijve te ondervinden hoe het is om te leven met autisme. Een bijzonder leermoment.

Maandag 10 april 2017

9.00-10.30 uur: Pubers - Daniel Neves Ramos

Elke puber is bijzonder. Wanneer is een gedrag of een experiment niet meer ‘normaal’ te noemen?
Wanneer loopt er in het hele proces van lichamelijke en psychische ‘rijping’ iets fout zodat er onder andere persoonlijkheidsstoornissen ontstaan? Hoe herkennen we tijdig een probleem met het zelfbeeld dat de puber zich voorhoudt? Zijn eetstoornissen te voorkomen of tijdig aan te pakken? Wat zijn de valkuilen voor de huisarts die al dan niet in een crisismoment toch zelf een opvang en behandeling opstart?
Opnieuw meer vragen dan antwoorden wellicht, en toch richten we ons hoopvol tot collega Ramos.

11.00-12.00 uur of 12.00-13.00 uur: De moeilijk puber - Rob Dewulf

Niet elk ‘ambetant’ gedrag van een puber vindt zijn oorsprong in een psychiatrisch probleem… In deze sessie zoeken we vooral hoe we kunnen omgaan met de ‘normale, lastige’ puber.

11.00-12.00 uur of 12.00-13.00 uur: Verslaving - Rita Verrando

‘Een pintje, een cavaatje, een kasteelbierken…’
Deze verkleinwoorden sluipen vaak tijdens de puberteit het (taal)gebruik binnen…
Waar zitten de gevaren van dit lekker maar best ook wel giftig goedje?
Waar liggen de specifieke gevaren van alcohol bij pubers en klopt het dat die anders zijn dan bij volwassenen?
Onze eigen expert Rita loodst ons door dit thema. Breng uw vragen mee, en wees voorbereid om bevraagd te worden…

Dinsdag 11 april 2017

9.00-10.30 uur: Jongvolwassenen - Frank Maes

Collega Frank Maes fietst met ons anderhalf uur door het dagelijkse landschap van burn-out, bore-out, begeleiding van patiënten met chronische depressie, therapietrouw… Daarbij leert hij ons om in dit landschap ook de elementen te ontdekken die verwijzen naar bipolaire stoornis, autisme, ADHD, dissociatieve stoornis…

11.00-12.00 uur of 12.00-13.00 uur: Slaaptraining - Jana Maes

We kruipen een uurtje in het vel van de slapeloze patiënt en volgen een cursus slaaptraining zoals die aan patiënten gegeven wordt. Dus geen lange inleiding over fysiologie, geen powerpoints over allerlei receptoren, maar handvatten die we zelf kunnen gebruiken en hertalen in onze raadplegingen. Gelieve niet te snurken.

11.00-12.00 uur - 12.00-13.00 uur: Veerkracht - Anke Thoen

Hoe vinden of behouden we veerkracht in een leven vol onvoorspelbare wendingen en ongewild lijden? Ook uit deze sessie kan u inspiratie meenemen voor zowel uw eigen leven als uw huisartsenpraktijk.

19:00-21.00 uur: Mindfulness - David Dewulf

Aandacht, mildheid, compassie en zelfcompassie,… u herkent enkele kernbegrippen uit ‘mindfulness’.
Collega Dewulf is gepokt en gemazeld in dit onderwerp – eerder een manier van leven – en begeleidt ons als aandachtig publiek gedurende deze avond.
Wat betekenen die begrippen juist? Zijn er tegenaanwijzingen of momenten in het leven waarop dergelijke meditatietechniek niet werkt?
Deze voordracht staat open voor artsen en partners.

Woensdag 12 april 2017

9.00-10.30 uur: Mid-life - Chris Baeken

Midden in het leven staan betekent ook dat men regelmatig te maken heeft met verlies en ziekte. Ook daar kunnen de compenserende mechanismen in ons brein onvoldoende zijn en aanleiding geven tot psychiatrische stoornissen.
Collega Baeken bespreekt met ons een en ander rond begeleiding en motivationele gesprekken, EBM-gebaseerde aanpak van depressie, en de specifieke kenmerken en aanpak van het posttraumatisch stress syndroom.

11.00-12.00 uur of 12.00-13.00 uur: Psychofarmaca - Tom Declercq

“Een goede manier om geen problemen te hebben met psychofarmaca is er nooit opstarten…” Toch zijn enkele indicaties net wel belangrijk, dus mogen we het kind niet met het spreekwoordelijke badwater weggooien.
Daarnaast bekijken we hoe toch af te bouwen indien de indicatie onduidelijk is of al een langere tijd verdwenen is.    

11.00-12.00 uur of 12.00-13.00 uur: DSM-V - Anne-Marie De Spiegelaere

We willen zeker niet lukraak etiketten kleven of mensen bestempelen. DSM-V kan ons wel helpen om een EBM-handleiding te zoeken bij een aandoening. Net dan is het heel belangrijk om de juiste diagnose te stellen, en dus criteria af te toetsen.
Theoretisch zeker intrigerend, maar hoe kunnen we dit – bij voorkeur snel – vertaald krijgen en gebruiken in de dagelijkse praktijk?
We leggen het samen met enkele casussen voor aan collega De Spiegelaere.

14.30-17.30 uur Psychosesimulatie

In samenwerking met Janssen kunnen we op woensdag 12 april in de namiddag een psychosesimulator op ons congres hebben. Dankzij de wonderen van de techniek bekijken we de wereld gedurende 20 minuten door een toch wel speciale bril.
Wie (hopelijk slechts één keer) zelf wil meemaken hoe dat voelt, kan zich inschrijven voor deze belevenis.

Er zijn 45 plaatsen beschikbaar: wie eerst komt, eerst maalt. 

19.00-21.00 uur: Psychotherapieën - Christy Sempels

Wikipedia somt ons een veertigtal soorten psychotherapie op… het spreekwoordelijke bos waardoor we geen bomen meer zien.
We laten ons door collega Christy Sempels gidsen doorheen de ‘taxonomie’ van de psychotherapie, op zoek naar oriëntatiepunten en evidence.
Deze voordracht staat ook open voor partners.

Donderdag 13 april 2017

9.00-10.30 uur: De ouder wordende mens - Lieve Lemey

Ook tijdens deze levensfase zijn mensen bijzonder.
Een belangrijk voorbeeld zijn onze medemensen met dementie, en de mogelijke complicaties ervan: ontremmingen, gedragsproblemen, draagkracht van de mantelzorgers en ontreddering bij de patiënten.
‘Snel een pilletje als oplossing’ lukt meestal niet: er is weinig evidentie, de problematiek is te complex, er zijn te veel onvoorziene reacties.
Een specifiek probleem is dat van de levensmoeheid bij bejaarden, al dan niet met euthanasieverzoek…

11.00-12.30 uur: Urgenties - Chris Noppe

In de nood kent men zijn vrienden en… zijn huisarts.
Psychiatrische crisismomenten komen van langsom meer voor, en soms botst men op heel wat muren in de acute omvang… Dan maar terug naar de huisarts…
Wat kunnen wij als huisartsen op een zinvolle manier aanbieden bij deze mensen in hun bijzondere noden bij delier, intoxicatie, agressie, psychose, suïcidaliteit?

12.30-13.00 uur: Slotwoord - Johan Wens