Correct gebruik van geneesmiddelen: Riziv sensibiliseert patiënt

Het Riziv pakt uit met twee folders en twee brochures die patiënten moeten wijzen op het correct gebruik van geneesmiddelen bij COPD en astma.

Na afloop van de consensusvergadering van mei 2017 publiceerde de jury een rapport over het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene. Een wetenschappelijk verantwoord werk dat vooral gericht is op zorgverstrekkers. Voor patiënten die aan een van de aandoeningen lijden, is zo’n publicatie echter weinig nuttig. Daarom besliste het Riziv om samen met Test-Aankoop folders en brochures te maken die wel aansluiten bij de noden en verzuchtingen van de patiënt.

Dat resulteerde voor zowel patiënten met astma als met COPD in twee folders en twee brochures. In de brochure wordt niet enkel ingegaan op de oorzaken en de consequenties van de aandoeningen, maar vooral op de manier waarop de medicamenteuze behandeling dient te worden gevoerd. De brochure bevat uitleg over de soorten geneesmiddelen en de correcte manier waarop ze worden gebruikt. Ook therapietrouw krijgt een luik in de tekst. 

Bekijk hier de folders.

Filip Ceulemans