Dagelijks 2,4 hiv-diagnoses

29 nov 2018

Uit het rapport Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België blijkt dat er dagelijks 2,4 nieuwe diagnoses van hiv worden gesteld. Een daling in vergelijking met vorig jaar.

In België werden in 2017 890 nieuwe diagnoses van iv-infecties vastgesteld, gemiddeld 2,4 per dag of ook nog 78 nieuwe diagnoses per miljoen inwoners. Dat is een daling met 2% in vergeelijking met 2016 en zelfs met 27,5% in vergelijking met 2012. De spectaculaire daling die zich voordeed in de periode 2012-2016 lijkt afgetopt. Er is nog wel sprake van een daling, maar die is niet meer echt significant.

Zoals in het verleden worden voornamelijk twee bevolkingsgroepen door de ziekte getroffen: mannen die seks hebben met mannen (voornamelijk met de Belgische of een andere Europese nationaliteit) en mannen en vrouwen die het virus hebben opgelopen via heteroseksuele betrekkingen die voornamelijk afkomstig zijn van Sub-Saharaans Afrika. De daling deed zich overigens voor in beide groepen. Mannen die seks hebben met mannen (MSM) zijn goed voor net niet de helft van het aantal nieuwe hiv-diagnoses (49%). Onder hen heeft 63% de Belgische nationaliteit.

Iets meer dan een derde van de hiv-diagnoses werd laattijdig vastgesteld. Bij MSM is dat in 27% van de gevallen, bij heteroseksuele seropositieve mensen 46%. Het aantal mensen dat vandaag in België met hiv leeft, wordt geschat op bijna 19.000, wat overeenkomt met een hiv-prevalentie van 1,7 personen per 1.000 inwoners. Het rapport schat dat iets meer dan tien procent van de mensen met hiv zich er niet van bewust is drager te zijn van het virus. 16.070 hiv-patiënten werden in 2017 medisch opgevolgd. Opvallend is de relatief oude leeftijd van de patiënten: 39% van hen is 50 jaar of ouder.

Filip Ceulemans