De Riziv infobox voor huisartsen kreeg een update

Op de website van het Riziv kunt u een nieuwe editie van de 'Infobox Riziv - Wegwijzer naar de reglementering voor de huisarts'  downloaden. 

De infobox bevat ruim 200 pagina's informatie op maat van de huisarts, verdeeld in zes onderdelen:

  • 1e Deel “Wettelijk kader van het beroep” behandelt de meer administratieve aspecten van het beroep (opleiding, erkenning, accreditering, responsabilisering, akkoord)
  • 2e Deel “Het aanrekenen van verstrekkingen” legt uit hoe je verstrekkingen moet aanrekenen (nomenclatuur)
  • 3e Deel is volledig gewijd aan “Het voorschrift”
  • 4e Deel “De huisarts en zijn patiënt” licht de ziekteverzekering toe vanuit het standpunt van de patiënt (verzekerbaarheid, prijsvorming, rechten, patiëntendossier)
  • 5e Deel behandelt “De arbeidsongeschiktheid”
  • 6e Deel “Communicatie” geeft je praktische inlichtingen over het uitwisselen van informatie tussen jou en andere partners in de sector van de geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De nieuwigheden gaan o.a. over de opleiding huisartsengeneeskunde, de voorwaarden van het sociaal statuut, de geïntegreerde praktijkpremie, e-Attest, e-Fact,...

De informatie is bijgewerkt tot 31 januari 2019.