Eerstelijnspsychologie komt er

Het Verzekeringscomité van het RIZIV keurde een overeenkomst goed waardoor de verplichte ziekteverzekering voor het eerst zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, en dit 40 jaar nadat de eerste klinisch psychologen in België zijn afgestudeerd.

Het Riziv maakt hiervoor een bedrag van 22,5 miljoen euro vrij. Omdat dit niet volstaat om alle mensen met matig ernstige psychische problemen te helpen, besloot de regering de terugbetaling in eerste instantie te beperken tot bepaalde groepen:

  • Volwassenen tussen 18 en 64 jaar
  • Matig ernstige psychische problemen inzake angst, depressie en alcoholgebruik. Milde psychische problemen op dat vlak kunnen verder behandeld worden door de huisarts
  • Patiënt moet verwezen zijn door een huisarts of een psychiater
  • Enkel behandeling door erkende klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen

Een patiënt die in de doelgroep zit, komt in aanmerking voor een reeks van vier sessies, die met een nieuwe verwijsbrief uitgebreid kunnen worden tot maximaal acht sessies per kalenderjaar. Het tarief bedraagt 45 euro voor een sessie van 45 minuten en 60 euro voor een sessie van een uur. De patiënt met recht op een verhoogde tegemoetkoming betaalt hiervan 4 euro zelf, de andere patiënten 11 euro. Het remgeld wordt opgenomen in de berekening van de maximumfactuur. De terugbetaling gebeurt via overeenkomsten met netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen moeten zich bij zo’n netwerk aansluiten om terugbetaalde prestaties te kunnen leveren. De netwerken moeten huisartsen en psychiaters in hun regio op de hoogte brengen van zodra ze een contract met het Riziv hebben afgesloten. Zij dienen ook de verwijsbrief te verspreiden.

Filip Ceulemans