Geruzie over asbest

Terwijl minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aankondigt dat ze ook dit jaar 150 000 euro uittrekt voor een preventiecampagne over het Asbestfonds, krijgt ze kritiek van kamerlid Valerie Van Peel.

Sinds 2007 erkent het Asbestfonds (AFA) jaarlijks bijna 250 nieuwe asbestslachtoffers. Het Federaal Agentschap voor Arbeidsrisico’s (Fedris) werkt aan een preventiecampagne die loopt van september dit jaar tot augustus 2020. In die campagne worden alle werknemers in de bouwsector aangesproken. Bedoeling is om binnenkort ook zorgverstrekkers te betrekken, omdat zij vaak de eerste en belangrijkste vertrouwenspersoon zijn van een slachtoffer van asbest. Sinds 2007 erkende het Asbestfonds 2669 asbestslachtoffers voor een totaalbedrag van iets meer dan 108 miljoen euro. “Dit fonds werkt efficiënt”, verdedigt De Block deze aanpak. “De slachtoffers worden snel vergoed en blijven gespaard van een jarenlange juridische en administratieve strijd zonder garantie op een degelijke schadevergoeding omdat de bewijsvoering niet gemakkelijk is. Daarbij komt nog dat veel van de nalatige bedrijven van destijds nu niet meer bestaan. Voor het fonds ligt de vereiste bewijslast ook relatief laag. Slachtoffers kunnen dus via dit fonds zeker en snel worden vergoed. Dat is het belangrijkste. Bovendien behouden ze, indien ze geen beroep doen op het Asbestfonds, de mogelijkheid om een schadevergoeding burgerrechterlijk af te dwingen.”

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) is helemaal niet zo euforisch over de werking van het Asbestfonds en haalde eind vorige week op Radio 1 keihard naar de minister en ook naar voormalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD) uit. Volgens Van Peel vertonen de regeringspartijen een manifeste onwil om haar wetsvoorstel ten voordele van asbestslachtoffers goed te keuren. Ze noemt de houding van de meerderheidspartijen “een ongezien politiek spel op kap van de slachtoffers”. Van Peel wijst expliciet naar oud-premier Guy Verhofstadt. “Hij heeft dat dossier toen naar zich toegetrokken en gezegd: ‘we gaan Eternit beschermen’.” Die de facto immuniteit verkreeg Eternit volgens Van Peel bij de oprichting van het asbestfonds. “Asbestslachtoffers kunnen een beroep doen op dat fonds op voorwaarde dat ze afzien van juridische stappen tegen het bedrijf. Bovendien geldt er een verjaringstermijn van twintig jaar, terwijl de eerste symptomen pas lang daarna opkomen. Ik vind het immoreel dat een wetgever voor mensen beslist dat zij hun moreel recht niet mogen halen voor een rechtbank.”

Filip Ceulemans