“Goedkope geneesmiddelen: leg druk op de huisartsen”

21 feb 2019

SP.A-kamerlid Karin Jiroflée vindt dat huisartsen te weinig inspanningen leveren om de wettelijke drempel van 60% goedkope geneesmiddelen te halen. Maggie De Block (Open VLD) heeft meer vertrouwen in het medisch korps.

De ziekteverzekering zou 62 miljoen euro kunnen besparen wanneer artsen consequent het goedkoopste geneesmiddel zouden voorschrijven. Dat berekende het socialistische kamerlid Karin Jiroflée. Voor de patiënten zou het een minderkost van 47 miljoen betekenen. Jiroflée vindt dan ook dat er – ondanks de inspanningen die er de laatste jaren zijn geleverd – toch nog ruimte voor verbetering is. “Huisartsen halen de wettelijke drempel van goedkoop voorschrijven niet. De drempel ligt op 60%, terwijl de Belgische artsen gemiddeld aan 54,8% komen. Een kwart van de huisartsen behoort tot de beste leerlingen en haalt 61%, maar de 25% slechtste leerlingen onder de artsen zet slechts op de helft van de voorschriften een goedkoop geneesmiddel.”

In een vraag aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toont Jiroflée zich voorstander van enkele bijkomende maatregelen om het percentage goedkope voorschriften op te krikken. Ze denkt daarbij aan de verplichting van de apotheker om het goedkoopste geneesmiddel af te leveren bij de opstart van een nieuwe behandeling en de verplichting om in het softwarepakket van de huisartsen als eerste optie het voorschrijven op stofnaam voor te stellen, gevolgd door de goedkoopste geneesmiddelen. “Er mag best wat meer druk worden uitgeoefend op de artsen.”

Maggie De Block wijst er in haar antwoord op dat er de afgelopen legislatuur al diverse maatregelen werden genomen. “In 2017 is het quotum inzake goedkope geneesmiddelen voor huisartsen verhoogd van 50 naar 60%. Artsen krijgen op geregelde basis feedback over hun voorschrijfprofiel om hun voorschrijfgedrag aan te passen en te voldoen aan de quota. Bovendien heb ik de definitie van een goedkoop geneesmiddel aangepast. Ik reken dan ook op de artsen om de quota te halen. Substitutie door de apotheker lijkt me niet de aangewezen weg. Het is van belang dat de apotheker het voorschrift van de arts strikt volgt voor het welbevinden van de patiënt.”

Filip Ceulemans