Gratis-verhaal sp.a zal doel voorbijschieten

18 feb 2019

Gisteren nam de sp.a op haar verkiezingscongres ‘Go Left’ een nieuw voorstel aan waarmee elke jongere en volwassene gratis naar de huisarts zou kunnen gaan. Dat zou de toegankelijkheid voor de burger vergroten. De sp.a schiet met dit voorstel het doel volledig voorbij en trapt ermee in de val van het populisme. De huisarts bevindt zich nu al in de eerste lijn van de zorgverlening en er zijn slimmere maatregelen te bedenken om de toegankelijkheid van de zorg voor de burger te verhogen.

Domus Medica erkent dat er een groep van patiënten is die zorg uitstelt, maar laat nu net de huisarts de zorgverlener zijn die het meest toegankelijk is, ook financieel. Via het systeem van de verplichte derdebetaler hoeft elke patiënt met een verhoogde tegemoetkoming (een systeem dat verfijning vraagt) bij de huisarts maar één euro remgeld te betalen – remgeld dat veel huisartsen vaak laten vallen als de patiënt geldproblemen heeft. 

In de huisartsgeneeskunde vallen betere maatregelen dan gratis consultaties te nemen om de toegankelijkheid van de zorg te optimaliseren. Een verplicht GMD (verplichte vaste huisarts) voor elke Belg als toegangspoort tot de gezondheidszorg, het opheffen van het verbod op de derdebetalersregeling en een vorm van echelonering kunnen de zorg voor de patiënt veel beter bereikbaar maken.

Het gratis-verhaal houdt een groot risico op overconsumptie in. Het nut van remgeld (aangepast aan de financiële draagkracht van de patiënt) is al meermaals aangetoond.
In de gezondheidszorg zijn er andere, veel belangrijkere financiële hinderpalen die tot uitstel van zorg leiden, zoals de kostprijs van geneesmiddelen, de ereloonsupplementen in ziekenhuizen en het feit dat er in delen van het land voor bepaalde specialismen geen geconventioneerde artsen te vinden zijn.

Dat een politieke partij aandacht heeft voor de gezondheidszorg, kunnen wij alleen maar aanmoedigen en dat een partij oog heeft voor de toegankelijkheid van de zorg begrijpen we eveneens. Wat de sp.a voorstelt, draagt echter niets bij tot betere of beter toegankelijke gezondheidszorg en hoort thuis bij de populistische ballonnetjes die wel vaker worden opgelaten om kiezers een rad voor de ogen te draaien.