Heeft KCE interesse voor huisartsgeneeskunde verloren?

10 jan 2019

Voor het eerst sinds zijn oprichting publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vorig jaar geen enkel rapport over de huisartsgeneeskunde.

In 2017 publiceerde het KCE negen rapporten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hielden met de huisartsgeneeskunde. En ook in 2016 telden we negen rapporten die interessant waren voor de werking van de huisarts. Beide jaren zorgden weliswaar voor een uitschieter, toch werd ook in de voorgaande jaren steeds minstens één rapport aan de huisartsgeneeskunde gewijd. Vorig jaar bleef de teller echter op nul staan. Het zal dan ook wel geen toeval zijn dat de laatste editie van de nieuwsbrief KCE en Huisarts in december 2017 verscheen.

Of dit jaar beterschap brengt, is nog niet helemaal duidelijk. Bij de lopende studies zijn er enkele die een verband hebben met de manier waarop de huisarts zijn praktijk uitoefent. Zo is het KCE bezig met een studie over de evaluatiecriteria inzake wilsonbekwaamheid en met een studie over de opsporing van en acties in het kader van een vermoeden van oudermishandeling. Ook de studie naar de kosteneffectiviteit van het voorschrijven van statines bij primaire preventie is nuttig voor de huisarts. Bij de geplande, maar nog niet lopende studies, zien we een studie naar de impact van het voorschrijven in ziekenhuizen op een generiek voorschrift bij de huisarts en een analyse van de wachttijden in België. 

Filip Ceulemans