Het risico van een medisch hulpmiddel

21 mrt 2019

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een campagne om zorgverstrekkers en patiënten te informeren over medische hulpmiddelen en de mogelijke problemen die daarbij rijzen.

Met zijn nieuwe campagne wil het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zorgverstrekkers bewust maken van het belang van het melden van incidenten met medische hulpmiddelen. Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de opvolging van medische hulpmiddelen die door en voor patiënten worden gebruikt. Hoewel medische hulpmiddelen op grote schaal worden gebruikt, zijn ze nog steeds eerder onbekend bij zowel zorgverstrekkers als patiënten.

De basis van het verbeterings- en controleproces van medische hulpmiddelen is de melding van incidenten door de zorgverstrekkers. Het FAGG wil mogelijke problemen in kaart brengen zodat de nodige oplossingen kunnen worden gevonden om de problemen de wereld uit te helpen. De nieuwe informatiecampagne van het FAGG benadrukt dan ook de noodzaak en de wettelijke verplichting voor zorgverstrekkers om incidenten met medische hulpmiddelen te melden. Deze alarmsignalen zorgen ervoor dat het FAGG zicht krijgt op incidenten op het terrein en corrigerende maatregelen kan nemen om de kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van medische hulpmiddelen te verbeteren.

De campagne van het FAGG beperkt zich echter niet tot het veiligheidsaspect, maar wil ook informatie geven over de verschillende klassen van medische hulpmiddelen, de geldende wetgeving, de marketingprocedures en de rol van het FAGG op dit gebied. Specifiek voor artsen maakte het FAGG twee voorlichtingsvideo’s op de website www.medischhulpmiddel.be. Artsen die een incident willen melden, kunnen dat via www.eenincidentmelden.be. “Het is van essentieel belang dat artsen incidenten met medische hulpmiddelen melden aan ons agentschap”, zegt administrateur-generaal Xavier De Cuyper. “Onderrapportering van deze incidenten maakte het moeilijk om problemen in verband met de kwaliteit, de veiligheid of de doeltreffendheid van een medisch hulpmiddel te identificeren en bemoeilijkt het nemen van correcte maatregelen.” Een standpunt dat volledig wordt bijgetreden door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD): “Om de veiligheid van medische hulpmiddelen voor patiënten te garanderen, is het belangrijk dat iedereen incidenten zo snel mogelijk signaleert: fabrikanten, artsen en andere zorgverstrekkers, maar ook de patiënten zelf.”

Filip Ceulemans