HPV-vaccin: ook gratis voor jongens

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) trekt de komende drie jaar 6,5 miljoen euro uit om ook jongens tegen het humaan papillomavirus te vaccineren.

Voor meisjes is de vaccinatie met het vaccin tegen HPV al langer gratis in Vlaanderen. Eerder dit jaar trok de Vlaamse overheid extra middelen uit om een verbeterde versie van het vaccin aan te kopen, waardoor de inenting beschermt tegen 90% van de types die baarmoederhalskanker uitlokken. 

Een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) waaruit blijkt dat diverse kankers zoals penis-, hoofd- en nekkanker ook bij jongens kunnen worden vermeden na vaccinatie, is voor Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen aanleiding om het vaccin vanaf volgend schooljaar ook voor jongens gratis ter beschikking te stellen. Het advies van de HGR weerlegt eerdere theses dat de gezondheidswinst bij jongens slechts marginaal was. Jongens waren al deels beschermd door de vaccinatie van meisjes. 90% van de Vlaamse meisjes is gevaccineerd en omdat HPV voornamelijk via seksueel contact wordt overgedragen, werden ook jongens er minder vaak mee besmet.

Het nieuwe 9-valent HPV-vaccin dat in het voorjaar van 2017op de markt kwam, beschermt tegen meer types HPV die kanker kunnen veroorzaken. Het beschermt tegen dezelfde twee kankerverwekkende types HPV, maar biedt tevens bescherming tegen vijf bijkomende kankerverwekkende HPV-types en tegen twee types die genitale wratten veroorzaken. “Daarom stellen we vanaf het schooljaar 2019-2020 deze vaccins gratis ter beschikking voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie”, aldus Jo Vandeurzen. De vaccinatie kan zowel in de schoolomgeving als door de huisarts worden gegeven.

Filip Ceulemans