Infosheet voor huisartsen over dikkedarmkanker

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Je neemt thuis zelf een staal van je stoelgang. Het onderzoek van het staal in het labo is gratis.

In 2017 nam 51,7% deel, waarvan 8,9% na de herinnering. Bij 5,7% was het resultaat afwijkend (≥ 75 ng/ml). Dit is lager dan de voorgaande jaren. Dit is niet verwonderlijk, pas zodra het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker enkele jaren loopt, stabiliseert dat cijfer zich.

Wat is er nieuw?

Vanaf 2019 worden ook de 51- en 52-jarigen uitgenodigd en vanaf 2020 de 50-jarigen zodat we vanaf dan de Europese richtlijnen hierin volgen.

Vanaf dit voorjaar (februari-maart 2019) wordt het faalveiligheidssyteem gestart: wanneer iemand 2 jaar geleden een afwijkende FIT had (≥ 75 ng/ml) en er 24 maanden later geen follow-up coloscopie geregistreerd werd, ontvangt de deelnemer geen nieuwe uitnodiging met FIT, maar een brief waarin een follow-up coloscopie opnieuw wordt aangeraden. Ook de huisarts ingevuld op het deelnameformulier ontvangt deze brief, aangezien de huisarts de patiënt met een afwijkende FIT moet aansporen het correcte vervolgonderzoek te doen.

Infosheet

Download nu hieronder de 'Infosheet voor de huisarts' van het Centrum voor kankeropsporing. 

Deze infosheet geeft u snel een overzicht van de belangrijkste resultaten en nieuwe klemtonen in het bevolkingsonderzoek.