KCE: terugbetaling bariatrische chirurgie bij jongeren

In een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd, pleit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor een uitbreiding van de terugbetaalde indicaties voor bariatrische chirurgie tot bepaalde groepen minderjarigen en volwassenen.

Volgens de meest recente gegevens waarover ons land beschikt (2016), worden er jaarlijks meer dan 13 000 bariatrische ingrepen uitgevoerd. Gezien de evolutie (+80% tussen 2010 en 2016) ligt het aantal dit jaar weer een pak hoger. Ongeveer één volwassene op zeven en 3 tot 5 procent van de Belgische kinderen en jongeren is zwaarlijvig of obees. Momenteel worden bariatrische ingrepen enkel terugbetaald aan volwassenen met een BMI van minstens 40 of 35 in combinatie met diabetes type 2, therapieresistente hypertensie en obstructieve slaapapneu. In zijn rapport pleit het KCE ervoor om deze terugbetaling te behouden.

Het KCE gaat nog een stapje verder en pleit onomwonden voor een uitbreiding van de terugbetaling voor twee welbepaalde groepen. De eerste groep zijn adolescenten (jongeren tot 18 jaar) met een BMI vanaf 40 of 35 in combinatie met bepaalde co-morbiditeiten, die geen duurzaam gewichtsverlies en verbetering van de co-morbiditeiten bereiken met de aanvaarde niet-chirurgische methoden. Maar voegt het KCE er meteen aan toe: bariatrische chirurgie moet bij deze groep de grote uitzondering blijven en kan enkel worden uitgevoerd in hoge medische nood. Terugbetaling moet daarom gekoppeld worden aan evaluatie, indicatiebepaling en behandeling door een multidisciplinair team in een gespecialiseerd centrum. De ingreep zou ook maar in een beperkt aantal centra mogen worden uitgevoerd. Op basis van de bij hen bekomen data kan het beleid vervolgens worden bijgestuurd.

Het KCE wil de terugbetaling eveneens uitbreiden tot volwassenen met een BMI tussen 30 en 35 die geen duurzaam gewichtsverlies en verbetering van de co-morbiditeiten bereiken met niet-chirurgische methoden. Onder strikte voorwaarden wil het KCE hier terugbetaling voorzien.

Ook zorgverstrekkers krijgen een aanbeveling mee van het KCE: informeer uw patiënten duidelijk over de voor- en nadelen van een ingreep en wijs hen vooral op het belang van een gezonde levensstijl.

Filip Ceulemans