Kost van gastro-enteritis: 210 miljoen tot 1 miljard

Een nieuwe studie van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano raamt de jaarlijkse kosten van acute gastro-enteritis voor de Belgische economie op een bedrag dat schommelt tussen de 210 miljoen en 1 miljard euro. Bij deze onverwacht hoge raming is rekening gehouden met de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten van de ziekte voor de hele bevolking.

Uit een door Sciensano bekendgemaakte studie blijkt dat jaarlijks meer dan 10 miljoen Belgen door acute gastro-enteritis worden getroffen. Dat betekent concreet dat bijna elke Belg jaarlijks deze ziekte doormaakt. Het leidt tot ongeveer 465 000 raadplegingen van de huisarts, 28 000 ziekenhuisopnames en 345 sterfgevallen. Jaarlijks gaan er zo 12 000 levensjaren in goede gezondheid verloren. 

De rechtstreekse kosten van gastro-enteritis lopen op tot meer dan 112 miljoen per jaar, meestal terug te brengen tot medische kosten die verband houden met raadplegingen van de huisarts, ziekenhuisopnames en geneesmiddelen. De onrechtstreekse kosten, ten gevolge van de daling van de productiviteit, zijn moeilijker te becijferen. De meest voorzichtige ramingen houden het bij een jaarlijks bedrag van nagenoeg 100 miljoen euro dat echter zou kunnen oplopen tot meer dan 1 miljard euro. In totaal zouden de kosten van acute gastro-enteritis in België jaarlijks tussen de 210 miljoen en een beetje meer dan 1 miljard euro kunnen schommelen.