Memorandum voor de gezondheidszorg

23 mei 2019

Een brede groep huisartsen heeft een gedragen memorandum klaar. Onder impuls van de KU Leuven hebben de vier Vlaamse universiteiten samen met Domus Medica, ASGB, Overstag, ’t HOP en het ICHO de tekst onderschreven. Het memorandum pleit voor toegankelijke, betaalbare, inclusieve, geïntegreerde en patiëntgerichte zorg, met de huisarts als medisch ankerpunt. De huisartsen vragen de toekomstige bewindslieden van de diverse niveaus het memorandum aan te grijpen als leidraad en inspiratiebron voor het zorgbeleid tijdens de volgende legislatuur. 

Elke burger moet terechtkunnen in de zorg. Dat lijkt een evidentie, maar betaalbare en inclusieve zorg is enkel mogelijk met een sterke eerste lijn, die berekend is op de uitdagingen van een ouder wordende bevolking en goed samenwerkt met de andere actoren van de gezondheidszorg. 

De poort naar inclusie in die zorg is de huisarts. Cijfers tonen aan dat mensen die zich eerst bij een huisarts melden, minder onderzoeken en behandelingen nodig hebben. Patiënten moeten daarbij kunnen rekenen op een deskundige vertrouwenspersoon. Voor 95% van de mensen in België is dat hun vaste huisarts. Die is perfect in staat het overgrote deel van zowel acute als chronische aandoeningen op te lossen of samen met de patiënt te managen. Dankzij huisartsen kunnen specialisten op hun toegevoegde waarde focussen. 

De geïntegreerde zorg waarvoor al deze organisaties een lans breken, steunt op zes kenmerken: patiëntgericht, populatiegebaseerd, proactief, transdisciplinair, evidence based en ondersteund door technologie. Die kenmerken zijn tegelijk doelen. Het memorandum dat u vindt als bijlage, bespreekt elk van die doelen door de achtergrond ervan te schetsen, uit te leggen hoe het in de praktijk kan worden gebracht en concrete aanbevelingen te formuleren.