Nieuw jasje voor medisch laboratoriumtechnoloog

14 feb 2019

Hoewel de regering in lopende zaken verkeert, zit minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) niet stil. Na de technoloog medische beeldvorming krijgt nu ook de technoloog medisch laboratorium een nieuw statuut.

De medisch laboratoriumtechnoloog onderzoekt in opdracht van een arts of apotheker-specialist in de klinische biologie stalen van menselijke oorsprong. Hij komt ook in contact met de patiënt wanneer hij stalen afneemt of radioactieve producten toedient. Momenteel zijn er 9478 erkende medisch laboratoriumtechnologen aan de slag in België. 

“Met dit nieuwe Koninklijk Besluit krijgen medisch laboratoriumtechnologen een takenpakket dat is aangepast aan de moderne laboratoriumtechnologie. De aangepaste voorwaarden bieden patiënten dan weer garantie op zorg van de best mogelijke kwaliteit”, zegt De Block. De technieken die medisch laboratoriumtechnologen gebruiken en de domeinen waar ze worden ingezet, evolueerden sterk de voorbije jaren. Op die evoluties speelt het nieuwe KB in. Daarnaast moderniseert het de bevoegdheden van de medisch laboratoriumtechnoloog en de vereisten om het beroep te mogen uitoefenen. 

Concreet betekent het dat een medisch laboratoriumtechnoloog in de toekomst een aantal nieuwe taken op zich mag nemen: 

  • Laboratoriumonderzoeken op stalen van menselijke oorsprong in nieuwe domeinen als moleculair biologisch onderzoek en cel-, weefsel- en orgaanonderzoek.
  • Voorbereiding en manipulatie van menselijk lichaamsmateriaal voor therapeutische doeleinden (manipulatie van eicellen, sperma of embryo’s bij medisch begeleide voortplanting).
  • Bloedafname via een aanwezige veneuze katheter of plaatsen van een perifere veneuze katheter (bij patiënten die een glucosetolerantietest moeten ondergaan en meerdere malen kort na elkaar geprikt worden voor bloedanalyse).