Observatorium heeft vragen bij KB

28 jun 2018

Het Observatorium voor Chronisch Ziekten heeft bedenkingen bij de ontwerpbesluiten die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) uitwerkte voor de erkenning van mantelzorgers.

Sinds 2012 evalueert het Observatorium voor Chronisch Ziekten de behoeften van patiënten met chronische aandoeningen, identificeert het de moeilijkheden en geeft het aan wat er beter kan. Op geregelde tijdstippen krijgt het Observatorium ook vragen tot advies van bijvoorbeeld de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Deze maand reageerde het Observatorium op de vraag naar een advies van de minister over de ontwerpbesluiten over de erkenning van de mantelzorgers. Het Observatorium heeft er een probleem mee dat de minister enkel voorziet in de erkenning van mantelzorgers die voor zwaar zorgbehoevenden zorgen. De erkenningsvoorwaarden voor de groep mantelzorgers die zorg dragen voor een weinig zorgbehoevende persoon wordt met dit Koninklijk Besluit niet geregeld.  zegt het Observatorium.

mantelzorger grHet Observatorium betreurt tevens dat een eerder advies uit 2016 om de geholpen persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger mee de aanvraag te laten ondertekenen, niet wordt opgenomen in het KB. Voorts vindt het Observatorium het belangrijk dat ook het attest van een bestaand verpleegkundig forfait B of C geldt als attest voor automatische erkenning als mantelzorger. Ten slotte geeft het Observatorium een aantal punten aan die in het KB ontbreken: aandacht voor mantelzorgers die meerdere zorgbehoevenden tegelijk ondersteunen, concrete ondersteuningsmaatregelen die worden gekoppeld aan de erkenning als mantelzorger, de status van minderjarige mantelzorgers en de mogelijkheid van een beroepsprocedure wanneer een erkenning als mantelzorger wordt afgewezen.