Overheid promoot biosimilars

13 dec 2018

De federale overheid startte deze week een campagne om patiënten te informeren over biologische geneesmiddelen en om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen.

Met deze nieuwe campagne willen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidszorgproducten (FAGG) en het Riziv patiënten informeren over biologische geneesmiddelen, die de behandelingsmogelijkheden uitbreiden in het kader van bepaalde ernstige en chronische ziekten, zoals diabetes, auto-immuunziekten en kanker. Het doel van de campagne is ook om artsen, die als voorschrijvers een doorslaggevende rol spelen, bewuster te maken. Wanneer biosimilaire geneesmiddelen in de handel worden gebracht, leidt dat tot een daling van de prijs en van de vergoedingsbasis van het biosimilair en het biologische referentiegeneesmiddel (‘biocliff’-principe). Deze daling kan meer dan 30% bedragen en zorgt dus voor aanzienlijke besparingen.

Om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen te ondersteunen worden diverse acties voorzien:

  • een regelmatige monitoring van het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen;
  • een proefproject voorziet een incentive voor artsen die biosimilaire anti-TNF geneesmiddelen (ontstekingsremmend) buiten het ziekenhuis voorschrijven; artsen kunnen een toeslag krijgen bij hun honorarium wanneer ze bijkomende inspanningen leveren inzake het communiceren met en het informeren en opvolgen van patiënten;
  • er wordt een studie opgestart over de motivering van de keuze van het voorschrift; de studie analyseert de bezorgdheden van artsen en patiënten;
  • er komt een ‘ambassadeur’ voor biosimilaire geneesmiddelen; zijn voornaamste rol zal erin bestaan om de verschillende acties te coördineren, te ondersteunen en op te volgen.

“Biologische geneesmiddelen kunnen de levenskwaliteit van patiënten gevoelig verbeteren. Ze worden vaak gebruikt bij de behandeling van ernstige chronische ziekten zoals kanker, multiple sclerose of reumatoïde artritis. Door het complexe productieproces ligt de prijs van deze medicijnen evenwel erg hoog. Daarom is het belangrijk dat artsen vaker een biosimilair geneesmiddel voorschrijven: dat is een geneesmiddel met dezelfde werking als het origineel maar met een veel lagere productiekost. Op die manier houden we de uitgaven onder controle en kunnen we investeren in nieuwe, innovatieve oplossingen voor de patiënt. De voorbije jaren heb ik al verschillende stappen genomen om biosimilaire geneesmiddelen te ondersteunen, en deze campagne bouwt daarop voort”, argumenteert federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Filip Ceulemans