Patiënten die het nodig hebben krijgen recht op derdebetalerssysteem

15 dec 2010

Vroeger was het ook al mogelijk dat patiënten die een doktersbezoek niet konden betalen enkel het remgeld moesten betalen en dat de rest van het bedrag rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld kon worden. Vanaf volgend jaar (2011) zal dit ook effectief afdwingbaar zijn. De huisarts kan dit niet meer weigeren (tenzij er een vermoeden van misbruik is).

Het remgeld verlaagt naar € 1 voor wie een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en een globaal medisch dossier heeft en de rest kan dus rechtstreeks geregeld worden met onze tarificatiedienst ATD of met het ziekenfonds. Hiervoor hebt u een kleefbriefje van de patiënt (van het ziekenfonds) nodig en moet de patiënt het document ook ondertekenen.

Er is geen ander nomenclatuurnummer nodig.

Onze tariferingsdienst kan hierbij een grote hulp zijn.

Dit is slechs één van de afspraken uit het overleg tussen artsen en ziekenfondsen. U mag binnenkort van ons ook een overzicht van de conventietarieven voor 2011 verwachten.