Patiënten gezocht voor DOMINO-studie

13 jun 2019

Prikkelbare darm syndroom (PDS) is één van de meest voorkomende functionele gastro-intestinale stoornissen in de eerstelijnszorg. Uit een web-survey studie in België, geschreven door Van den Houte et al. (United European Gastroenterology Journal. 2019), blijkt dat meer dan 68% van de volwassenen in de algemene bevolking darmklachten rapporteert, waarvan 5,5% voldoet aan de strenge Rome IV criteria voor PDS en 17,6% zelf PDS rapporteert na het lezen van een eenvoudige definitie. Tevens blijkt uit deze studie dat 37% van de PDS patiënten het afgelopen jaar een huisarts bezocht heeft in kader van zijn/haar PDS klachten, en 29% in de jaren voordien.

De DOMINO-studie (Dieet Of Medicatie in prIkkelbare darm syNdrOom) is een pragmatische studie die uitgaat van de afdeling gastro-enterologie in het UZ Leuven en het Federaal Kennis Centrum voor de Gezondheidszorg (KCE). De studie richt zich op het verbeteren van de behandeling van PDS in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Het doel van dit onderzoek is om de werkzaamheid van een spasmolyticum (otilonium bromide), beschouwd als de traditionele behandeling voor PDS, en een eenvoudig PDS-dieet, een nieuwe behandeling, te vergelijken bij 470 patiënten met het prikkelbare darm syndroom in de huisartsenpraktijk in België. Naast invloed op klachten, levenskwaliteit, werk productiviteit en co-morbiditeit (angst, depressie, somatisatie) wordt bij deze studie extra informatie verworven over de socio-economische impact van PDS bij patiënten voor en na de behandeling. Ten slotte wordt er, optioneel voor de patiënt, een wetenschappelijk aspect aan deze studie gekoppeld waarbij bestudeerd wordt of genetische factoren en het darm microbioom  een rol spelen in het patroon en de ernst van PDS-klachten en de respons op therapie.

Preliminaire resultaten over de baseline gegevens van de eerste 154 geïncludeerde patiënten in deze studie werden gepresenteerd tijdens de “Belgian Week of Gastroenterology 2019”, alsook gepubliceerd in Acta Gastroenterologica Belgica (AGEB 2019, fasc1,) door onze groep. In deze eerste cohorte werd aangetoond dat 73% van de geïncludeerde patiënten voldeed aan de Rome IV criteria voor PDS. In deze groep patiënten zijn PDS-klachten en symptomen als angst, depressie en somatisatie meer uitgesproken aanwezig in vergelijking met de groep die niet aan de Rome IV criteria voldoet. Bovendien werd er ook een verhoogde impact van de klachten op de werkproductiviteit en levenskwaliteit opgemerkt.

De DOMINO studie ging in juli 2018 van start en tot op heden werden er 350 patiënten geïncludeerd door 66 huisartsen verdeeld over heel België. Er wordt geschat dat de studie in het eerste kwartaal van 2020 afgerond zal worden en dat de resultaten in de zomer van 2020 publiek gemaakt worden via de KCE-website.

Wenst u meer te weten over de DOMINO studie?

Op de website van het Federaal Kennis Centrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vindt u een korte samenvatting over deze studie.

Er kan steeds contact opgenomen worden met de studiecoördinators via domino@uzleuven.be of telefonisch op 016/34 51 90 (project manager: Florencia Carbone).