Praktijkvariaties gevat in grafieken

De meest recente analyse van praktijkvariaties in België zijn sinds deze week te raadplegen op de website van het Riziv.

Een van de opdrachten van de Cel Doelmatige Zorg van het Riziv is een analyse van de ‘relevantie van de zorg’ waarbij het de bedoeling is om variaties in de consumptie van gezondheidszorg na standaardisatie op te sporen. Die variaties kunnen namelijk wijzen op een mogelijke niet‐optimale benutting van de middelen. De rapporten ‘Variaties in medische praktijken’ bevatten de analyses die in dat kader zijn uitgevoerd. In elk rapport komt een welbepaald thema aan bod. We pikken er voor u een uit als voorbeeld: spirometrie.

In de technische fiche die als eerste getoond wordt, staat vermeld dat huisartsen 100% van de voorschrijvers uitmaken. Het gemiddeld aantal interventies per jaar bedraagt 18 191; per 100 000 verzekerden komt dat neer op 167,03 interventies. De mediane leeftijd is 55 jaar en 45,60% van de patiënten zijn vrouwen. De trend voor het uitvoeren van spirometrie is dalend. Tussen 2008 en 2017 nam het af met 2,90%, tussen 2015 en 2017 zelfs met 4,04%. De gemiddelde jaarlijkse uitgaven lopen op tot 271 485 euro. In Vlaanderen – en dan vooral in Limburg – wordt vaker een spirometrie uitgevoerd dan in het zuiden van het land. Wie dieper op de gegevens wil ingaan, kan het volledige rapport bekijken op de website.

Filip Ceulemans