Screening naar mucoviscidose bij pasgeborenen

Reeds vele jaren kunnen ouders van pasgeboren baby's in Vlaanderen bij hun kindje vanaf 72 uur tot ten laatste 96 uur na de geboorte een bloedstaal laten afnemen. De analyse van dit bloedstaal kan belangrijke informatie opleveren over 11 ernstige aangeboren ziektes of aandoeningen. Tijdig opsporen van deze ziektes is belangrijk om schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken.

Dit Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen (ook wel neonatale screening of 'de hielprik' genaamd) wordt gefinancierd en gecoördineerd door de Vlaamse overheid. Het wordt uitgevoerd door twee screeningscentra, met name het Centrum Antwerpen voor bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen (CBAA, UZA) en het Vlaams Centrum Brussel voor opsporing van aangeboren Metabole aandoeningen (VCBMA). De bloedafname en het bloedonderzoek zijn gratis voor de ouders. Alle details over dit bevolkingsonderzoek kan u vinden op www.aangeborenaandoeningen.be.

Vanaf 01/01/2019 zal dit bevolkingsonderzoek in Vlaanderen worden uitgebreid met neonataal opsporen van mucoviscidose. Minister Vandeurzen zal dit in principe aankondigen op 20/12/2018. Ik wil u hierover als sterk betrokken part ij nu informeren zodat u het nodige kan doen om bij te dragen aan een kwalitatieve screening en opvolging na een afwijkend screeningsresultaat.

De voorbereiding van het Bevolkingsonderzoek Mucoviscidose is uiteraard gebeurd samen met tal van deskundigen op vlak van neonatale screening, DNA-analyse en mucoviscidose. Er is ook een consensus omtrent screeningsalgoritme en organisatiewijze bekrachtigd door alle bevoegde ministers in België. Die consensus is vastgelegd in het document in bijlage. Het is een minimaal kader, dat door elke gemeenschap afzonderlijk verder wordt geconcretiseerd. Ik wil hier dus onderstrepen dat de neonatale screening naar mucoviscidose in Vlaanderen eerder zal starten dan in Wallonië, maar dat er wel naar gestreefd wordt om de belangrijkste aspecten in de screen ing op dezelfde wijze te organiseren.