Specialisten tonen openheid naar eerste lijn

Een enquête van het vakblad De Specialist toont aan dat specialisten oog hebben voor wat er in de eerste lijn bestaat.

Onlangs werd het wetsontwerp over de ziekenhuisnetwerken goedgekeurd. Nu is het wachten op de uitvoeringsbesluiten. Daar zal naar verwachting nog een hartig woordje over gediscussieerd worden. 

Het vakblad De Specialist bevroeg specialisten en kwam tot enkele verrassende resultaten. Twee op drie (65,5%) zegt dat

ziekenhuisnetwerken zich moeten aanpassen aan de eerstelijnsnetwerken. Het toont volgens het blad aan dat specialisten bereid zijn zich te enten op de eerstelijnsstructuren.

Filip Ceulemans