Standpunt Federale Raad voor Huisartsenkringen over Medega Brussel, 26.03.2009

22 apr 2009

De Federale Raad voor Huisartsenkringen (FRHK) heeft op zijn bijeenkomst van 26 maart 2009 zijn standpunt bepaald over de evolutie van de site ‘Medega’.

De facturering van de beschikbaarheidshonoraria via deze site is momenteel nog steeds weinig doeltreffend, ingewikkeld en te traag. Slechts 22 van de meer dan 140 kringen hebben de beschikbaarheidshonoraria voor 2008 kunnen factureren in het formaat dat actueel wordt voorgesteld.

De FOD heeft een brief gestuurd aan de verantwoordelijken van de Kringen, waarin de huidige tool voorgesteld wordt als het resultaat van de samenwerking tussen de FRHK en de FOD.

Deze brief en de twee brochures die erbij zaten, werden gerealiseerd zonder de medewerking van de FRHK en zonder zijn medeweten. De brochures bevatten bepaalde fouten en de site is nog steeds onder constructie.

Het is ontoelaatbaar dat de beschikbaarheidshonoraria sinds juli 2008 nog niet gefactureerd en betaald zijn. Geen enkele beroepsgroep kan een dergelijke vertraging in betaling accepteren.

De FRHK eist dat de Kringen hun beschikbaarheidshonoraria kunnen factureren op een eenvoudige wijze zolang de site ‘Medega’ niet getest en gevalideerd is door onze afgevaardigden in de werkgroep. Bovendien, eens de tool gevalideerd, zal er nog een gepaste opleiding gegeven moeten worden aan de wachtverantwoordelijken voor het gebruik ervan. Het gaat niet op een vorming voor te stellen voor een tool die niet is afgewerkt.

Gedurende deze periode dient een eenvoudige facturering, door middel van een tool die aanvaard werd door de FRHK, mogelijk te zijn voor alle Kringen.

Wij kunnen niet waarborgen dat het ongenoegen van de Kringen geen actie zal ontketenen tot het bekomen van de betaling van wat ons verschuldigd is.

Meer nog, de huidige problemen dreigen het vertrouwen te ondermijnen dat de huisartsen kunnen stellen in toekomstige elektronische tools (e-Healthplatform, regionale Gezondheidsnetwerken, Zorgtrajecten, elektronisch voorschrift, enz…).

Dr. B. Vercruysse
Voorzitter FRHK