Preventie: wie wordt er beter of rijker van?

Economische evaluaties in de gezondheidszorg

L. Annemans

Een gezondheidseconomische evaluatie tracht een antwoord te vinden op vragen als: "Zijn de kosten van preventieprogramma's in verhouding tot de effecten op de gezondheid? Is een behandeling met bewezen werkzaamheid ook werkelijk effectief?" Dit artikel belicht de principes en het nut van dergelijke evaluaties voor de gezondheidszorg in het algemeen, maar vooral voor preventie.

Huisarts Nu 2003:32(9):452-457

download 94.54 Kb

{pdf}http://www.domusmedica.be/images/stories/huisartsnuarchief/H32_9_2_preventie_beter.pdf{/pdf}