Is galantamine een waardevolle aanwinst voor de behandeling van dementie?

De patiënt te midden van de evidentie.

A. Van den Bruel, E. Vermeire, F. Cools, B. Schoenmakers, F. Buntinx, B. Aertgeerts

In dit laatste artikel van de reeks over PICO's tonen de auteurs waarmee de arts rekening moet houden als hij de gevonden evidentie wil toepassen op een individuele patiënt. De manier waarop hij met die evidentie omgaat, is immers van belang voor het welslagen van zijn beleid.

Huisarts Nu 2004;33(7):377-387

download 155.20 Kb

{pdf}http://www.domusmedica.be/images/stories/huisartsnuarchief/H33_7_1_galantamine.pdf{/pdf}