Hypertensie (herziening)

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering

P. De Cort, T. Christiaens, H. Philips, M. Goossens, P. Van Royen

Deze aanbeveling, een herziening van de aanbeveling in 2003, is een leidraad voor de huisarts in zijn dagelijkse klinische praktijk met hypertensiepatiënten. Ze beschrijft de huisartsgeneeskundige aanpak voor het beleid (opsporing, diagnose, behandeling en follow-up) van patiënten met verhoogde bloeddruk en behandelt de differentiaaldiagnose van secundaire hypertensie. Deze aanbeveling definieert eveneens de noodzakelijke samenwerkingsmomenten met de specialist.

Huisarts Nu 2009;38(9):340-362

download 757.87 Kb

{pdf}http://www.domusmedica.be/images/stories/huisartsnuarchief/h38_9_03_abv_hypertensie.pdf{/pdf}