Kort Nieuws 38(10)

Huisarts en Wetenschap: Themanummer ouderenzorg. Problemen bij mantelzorgers: meer dan vermoed? Een apotheker naast het ziekbed. Randvoorwaarden voor een functiegerichte aanpak van ouderen. Gestage val heupfracturen in Canada sinds 1985. Obese diabetespatiënt met slaapapneu: flink gebaat bij gewichtsreductie.

Huisarts Nu 2009;38(10):389-392

download 506.97 Kb

{pdf}http://www.domusmedica.be/images/stories/huisartsnuarchief/h38_10_02_kort_nieuws-web.pdf{/pdf}