Kort nieuws 38(8)

Kort Nieuws is volledig gewijd aan infectieziekten en het gebruik van antibiotica: hebben antibiotica zin bij kinderen met acute otitis media? Kan de kleur van sputum gebruikt worden om een bacteriële infectie te diagnosticeren? Kan circumcisie bij seropositieve mannen helpen om transmissie te voorkomen? En welke afleidingsmanoeuvres zijn mogelijk om vaccinaties minder pijnlijk te maken? Ook het succes van de Franse campagne ‘Les antibiotiques c’est pas automatique’ en het Europese lessenpakket ‘e-Bug’ worden besproken.

Huisarts Nu 2009;38(8):291-294

  download 536.29 Kb

{pdf}http://www.domusmedica.be/images/stories/huisartsnuarchief/h38_8_02_kort_nieuws.pdf{/pdf}