Adriaenssens, Niels

Kwaliteit van voorschrijven van antibiotica. Onderzoek van dossiergegevens in vijf huisartsenwachtposten

-
Colliers, Annelies
Adriaenssens, Niels
Anthierens, Sibyl
Bartholomeeusen, Stefaan
Philips, Hilde
Remmen, Roy
Coenen, Samuel

De meest voorkomende reden om de huisartsenwachtpost te contacteren is een infectie. De meeste patiënten met een infectie die zich hier aanbieden, zullen spontaan genezen. Op de wachtpost voelen artsen zich echter in een andere professionele rol dan in hun eigen praktijk.

Lees meer

Taalbarrières in de huisartsenpraktijk. Wat zijn de gevolgen en hoe kan het beter?

-
Adriaenssens, Niels
Remmen, Roy
Monsieurs, Koenraad
Haine, Steven
Jacobs, Tim
Vanreusel, Inne

Inleiding
Migratie is wereldwijd een groeiend fenomeen.1 Een op vijf inwoners van de huidige Belgische bevolking is geboren met een vreemde nationaliteit. Elf procent is vreemdeling en negen procent buitenlander die Belg geworden is.2
Bijgevolg is het niet vanzelfsprekend dat elke patiënt in de wachtzaal onze taal beheerst. De taalbarrière die zo ontstaat tussen artsen en patiënten, kan communicatieproblemen met zich meebrengen en zo het klinisch werk ernstig bemoeilijken.

Lees meer

Van student tot bijna-arts. Ervaringen van masterstudenten geneeskunde

-
Adriaenssens, Niels
Remmen, Roy
Monsieurs, Koenraad
Haine, Steven
Everaerts, Ella
Mertens, Michelle
Van Looy, Eveline

De medische basisopleiding in Vlaanderen is het laatste decennium sterk hervormd. Onder meer geïnspireerd door het zogenaamde Raamplan Artsenopleiding in Nederland (met o.a. de competenties voor een basisarts), werd overgestapt van een klassieke opleiding naar een vorming die van studenten echte basisartsen maakt. Een basisarts heeft voldoende kennis, vaardigheden en de juiste attitudes om te beginnen aan een vervolgopleiding.

Lees meer

Waarom schrijven huisartsen chinolonen voor bij luchtweginfecties?

-
Coosemans, Nathalie
Anthierens, Sibyl
Adriaenssens, Niels

Antibioticaresistentie is door de potentiële stijging in morbiditeit en mortaliteit een internationaal gezondheidsprobleem. Er zijn sterke aanwijzingen dat landen met een groter antibioticagebruik hogere resistentiecijfers hebben.
Uit Europees onderzoek blijkt dat Belgische huisartsen frequenter gebruikmaken van chinolonen dan andere Europese landen. Voor lageluchtweginfecties worden de meeste antibiotica voorgeschreven. Lageluchtweginfecties worden onderverdeeld in bronchitis en pneumonie. In de behandeling van bronchitis wordt antibiotica afgeraden.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Psychische problemen tijdens de wachtdienst

-
Adriaenssens, Niels
Michiels, Barbara
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Ryckebosch, Ph.
Goris, J.
Philips, Hilde

Patiënten met psychische problemen nemen even vaak contact op met de dokter van wacht als met hun behandelende huisarts.
De meest voorkomende problemen wereldwijd zijn angststoornissen en depressies. In deze analyse konden we vaststellen dat dit ook zo is tijdens de wachtdienst.
Opvallend is wel dat patiënten met een psychische diagnose veel vaker doorverwezen worden (22%) dan andere patiënten (10%).

Lees meer

Meer sociaal zwakkeren in een diabetespopulatie?

-
Adriaenssens, Niels
Remmen, Roy
Leirs, L.
Ampe, M.
Grouwels, Y.

Onderzoek in een forfaitaire praktijk
L. Leirs, R. Remmen, M. Ampe, Y. Grouwels, N. Adriaenssens

Samenvatting
In onze forfaitaire groepspraktijk wilden we nagaan of de socio-economische status van onze patiënten de instelling en opvolging van diabetes beïnvloedt, op basis van gegevens uit het medisch dossier.
Onze resultaten bevestigen dat er inderdaad een significante oververtegenwoordiging is van het aantal sociaal zwakkeren in de diabetespopulatie. Sociaal zwakkeren raadplegen ook significant meer in onze praktijk.
Er blijkt werk aan de winkel om alle patiënten te behandelen volgens de richtlijnen.

L. Leirs was huisarts in opleiding in Genk ten tijde van het onderzoek en is nu huisarts in Tongeren;
R. Remmen is verbonden aan de vakgroep Eerstelijns - en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen (ELIZA);
M. Ampe is huisarts in de Huisartsengroepspraktijk Genk;
Y. Grouwels is huisarts in de Huisartsengroepspraktijk Genk;
N. Adriaenssens is huisarts in Reet en verbonden aan de vakgroep Eerstelijns - en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen (ELIZA).

Dit artikel is gebaseerd op de ManaMa-thesis van L. Leirs.
Correspondentie: lisleirs@hotmail.com
Belangenvermenging: geen

Leirs L, Remmen R, Ampe M, Grouwels Y, Adriaenssens N. Meer sociaal zwakkeren in een diabetespopulatie? Onderzoek in een forfaitaire praktijk. Huisarts Nu 2014;43:205-9.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Verwijzingen door de huisarts van wacht

-
Adriaenssens, Niels
Michiels, Barbara
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Ryckebosch, Ph.
Goris, J.
Philips, Hilde

Het aantal verwijzingen is een van de parameters om te beoordelen of patiënten met spoedeisende klachten contact opnemen met de wachtpost.

In deze analyse wilden we nagaan hoe vaak patiënten vanuit de huisartsenwachtpost werden doorverwezen, naar wie en om welke reden. Hiervoor werden alle verslagen waarin een verwijzing werd geregistreerd, in de databank opgezocht en verder geanalyseerd.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Telefonische oproepen tijdens de wacht

-
Ryckebosch, Ph.
Coenen, Samuel
Michiels, Barbara
Adriaenssens, Niels
Goris, J.
Verhoeven, Veronique
Philips, Hilde

Hoeveel telefoons krijgt een wachtpost te verwerken, waarom bellen patiënten en hoe wordt dit afgehandeld? Dankzij de registratie van alle telefonische oproepen in de databank van de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout de voorbije tien jaar, hebben we hierop een duidelijk zicht.

Lees meer