Aertgeerts, Bert

Together we change!

-
De Maeseneer, Jan
Aertgeerts, Bert
De Lepeleire, Jan
Remmen, Roy
Devroey, Dirk

Op 9 december 2014 lanceerden de Vlaamse professoren Huisartsgeneeskunde ‘Together we change’, een document dat de ambitie heeft om de conceptuele basis te zijn voor een overleg met alle actoren in de eerste lijn, in de brede gezondheids- en welzijnszorg en het beleid, met het oog op actie en verandering. Het document wordt door Domus Medica als basis voor gesprek gezien.

Lees meer

Het verpleegkundig preventieconsult. Resultaten van een praktijkverbeterend project

-
Smeets, M.
Ronse, J.
Van Linden, Annelies
Seuntjens, Lieve
Aertgeerts, Bert

In de forfaitaire groepspraktijk De Bres werd als praktijkverbeterend project het preventieconsult, op basis van de Gezondheidsgids van Domus Medica, gedelegeerd aan de praktijkverpleegkundigen.

Lees meer

Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk. Een kwalitatieve onderzoekssynthese

-
Vermandere, M.
De Lepeleire, Jan
Smeets, L.
Hannes, K.
Van Mechelen, W.
Warmenhoven, F.
van Rijswijk, E.
Aertgeerts, Bert

De meeste huisartsen zien het als hun taak om ook het spiritueel welzijn van hun patiënten in kaart te brengen en te ondersteunen. Het vinden van de juiste woorden hiervoor blijkt niet altijd even gemakkelijk.

Lees meer

De combinatiepil met drospirenon versus levonorgestrel. Verschil op vlak van gewichtstoename en cardiovasculaire complicaties bij obese vrouwen?

-
Van Brabandt, H.
Aertgeerts, Bert
Bosteels, J.
Goossens, M.

Dit artikel over het gebruik van Yasmin® bij obese vrouwen opent de PICO-reeks. PICO is een acroniem dat staat voor ‘Patient’, ‘Intervention’, ‘Comparison’ en ‘Outcome’ en precies die vier elementen zijn nodig om in de literatuur een antwoord te vinden.

Lees meer

Keuring van jonge, competitieve sporters in de huisartsenpraktijk. Aanzet tot een uniforme aanpak op basis van een systematisch literatuuronderzoek

-
Van Roey, A.
Aertgeerts, Bert
Celen, H.
Vanbelle, P.

In dit onderzoek werd nagegaan wat de beste aanpak is van een gesystematiseerd keuringsonderzoek ter voorkoming van plotse, cardiale dood bij jonge competitieve sporters. Het artikel wordt aangevuld met praktische hulpmiddelen, te vinden op de website van Domus Medica.

Lees meer

Implementatie van twee nieuwe tools in het EMD. Homunculus en Cebam evidence linker

-
De Greef, L.
Deckers, S.
Lerouge, F.
Aertgeerts, S.
Geens, S.
Aertgeerts, Bert

Voor dit praktijkproject werden twee nieuwe ondersteunende functies of tools in het elektronisch medisch dossier (EMD) geïmplementeerd: een Homunculus waarin een visueel overzicht gegeven wordt van de patiëntenvoorgeschiedenis en de Cebam evidence linker die een rechtstreekse koppeling voorziet tussen een (gecodeerde) pathologie in het EMD en klinische praktijkrichtlijnen.

Lees meer

Hoe bepalend is de initiële diagnose om patiënten met pijn op de borst te verwijzen? Een observationeel onderzoek

-
Bruyninckx, Rudy
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Van Casteren, V.
Buntinx, Frank

Volgens deze studie, uitgevoerd met gegevens van het Belgische peilpraktijkennetwerk, wordt de verwijzingsgraad voor patiënten met pijn op de borst beïnvloed door de initiële diagnose en door de zekerheidsgraad van deze initiële diagnose. Is de huisarts onzeker over zijn diagnose, dan stijgt het aantal verwijzingen in alle ziektecategorieën van initiële diagnosen.

Lees meer

Om welke redenen verwijzen huisartsen patiënten met pijn op de borst? Een kwalitatief onderzoek

-
Bruyninckx, Rudy
Van den Bruel, Ann
Hannes, K.
Buntinx, Frank
Aertgeerts, Bert

Bij patiënten met pijn op de borst moet de huisarts beslissen of hij verwijst eerder dan een specifieke diagnose te stellen van een acuut coronair syndroom. Deze studie suggereert dat huisartsen geloven dat zij niet uitsluitend de ‘klassieke’ tekens en symptomen gebruiken bij dit beslissingsproces. Ook achtergrondinformatie over de patiënt, de persoonlijke opinies van de huisarts en zijn ‘pluis/niet-pluis’-gevoel spelen een belangrijke rol.

Lees meer

Online on-the-spot zoeken verhoogt het gebruik van EBM tijdens consultaties. Resultaten van een observationeel onderzoek

-
Van Duppen, Dirk
Aertgeerts, Bert
Hannes, K.
Neirinckx, J.
Seuntjens, Lieve
Goossens, F.
Van Linden, Annelies

‘Online on-the-spot’ of kortweg OOS is het zoeken op internet in een aantal EBM-databanken naar een antwoord op een vraag in aanwezigheid van de patiënt tijdens de consultatie.

Lees meer

Ernstige infecties bij kinderen. De diagnostische waarde van symptomen en tekens in de eerste lijn

-
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Bruyninckx, Rudy
Aerts, Marc
Buntinx, Frank

Ernstige infecties bij kinderen (sepsis, meningitis, pneumonie, pyelonefritis, osteomyelitis en cellulitis) veroorzaken een belangrijke mortaliteit en morbiditeit. In deze prospectieve studie in de eerste lijn werd de diagnostische waarde van de klinische symptomen en tekens onderzocht en een multivariabel triage-instrument ontwikkeld.

Lees meer