Aerts, Marc

Hoe de prognose bij acute hoest beter voorspellen? Onderzoek in zes Europese landen van het GRACE-project

-
Bruyndonckx, Robin
Hens, Niel
Verheij, Theo JM
Aerts, Marc
Goossens, Herman
Ieven, Margareta
Butler, Christopher C
Little, Paul
Coenen, Samuel

Acute hoest is een van de meest frequente redenen van contact in de eerste lijn. Het is aangetoond dat patiënten hiervoor met een antibioticum behandelen weinig tot geen effect heeft (ook niet bij patiënten met comorbiditeiten) en dat het meestal gaat om een zelflimiterende lage luchtweginfectie. Nochtans krijgt meer dan 50% van deze patiënten een antibioticum voorgeschreven.

Lees meer

Ernstige infecties bij kinderen. De diagnostische waarde van symptomen en tekens in de eerste lijn

-
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Bruyninckx, Rudy
Aerts, Marc
Buntinx, Frank

Ernstige infecties bij kinderen (sepsis, meningitis, pneumonie, pyelonefritis, osteomyelitis en cellulitis) veroorzaken een belangrijke mortaliteit en morbiditeit. In deze prospectieve studie in de eerste lijn werd de diagnostische waarde van de klinische symptomen en tekens onderzocht en een multivariabel triage-instrument ontwikkeld.

Lees meer