Aerts, Marc

Hoe de prognose bij acute hoest beter voorspellen? Onderzoek in zes Europese landen van het GRACE-project

-
Bruyndonckx, Robin
Hens, Niel
Verheij, Theo JM
Aerts, Marc
Goossens, Herman
Ieven, Margareta
Butler, Christopher C
Little, Paul
Coenen, Samuel

Acute hoest is een van de meest frequente redenen van contact in de eerste lijn. Het is aangetoond dat patiënten hiervoor met een antibioticum behandelen weinig tot geen effect heeft (ook niet bij patiënten met comorbiditeiten) en dat het meestal gaat om een zelflimiterende lage luchtweginfectie. Nochtans krijgt meer dan 50% van deze patiënten een antibioticum voorgeschreven.

Lees meer