Aerts, Saskia

Suïcidaal gedrag herkennen en bespreken. Richtlijnen en tools voor de huisarts

-
Aerts, Saskia
Dumon, Eva
van Heeringen, Kees
Portzky, Gwendolyn

Inleiding
Negen op de tien mensen die overleden zijn door suïcide, hebben ten minste één keer contact gehad met een professionele hulpverlener – vaak de huisarts – in de laatste drie maanden voor hun dood.1
Vaak zijn zelfmoordgedachten echter niet de reden voor een consult. Het is daarom van belang om alert te zijn voor signalen en psychosomatische klachten die erop kunnen wijzen dat een patiënt aan zelfmoord denkt en om deze actief te bevragen om zo suïcidaliteit bespreekbaar te maken.
Maar hoe pakt de huisarts dat aan? Hoe suïcidegedachten detecteren en bespreken? Welke interventies zijn voorhanden en effectief om de frequentie of intensiteit van suïcidegedachten te verminderen? Wat na een suïcide(poging) van een patiënt?

Lees meer