Ajaji, M.

Voorschrijven op stofnaam: waarom doet u het (niet)?

-
Fraeyman, Jessica
Remmen, Roy
Verplancke, B.
Ajaji, M.

Ondersteunende en belemmerende factoren in de huidige softwarepakketten
B. Verplancke, M. Ajaji, R. Remmen, J. Fraeyman
SAMENVATTING
Een voordelig voorschrijfgedrag van artsen kan leiden tot kostenbesparing voor patiënten en terugbetalende overheid. Mogelijkheden zijn het voorschrijven van generische middelen, generische substitutie en het voorschrijven op stofnaam. Artsen maken hiervan nog weinig gebruik.
Op welke manier de bestaande softwarepakketten huisartsen ondersteunen of belemmeren om op stofnaam voor te schrijven vormde het uitgangspunt van dit onderzoek. Ondanks de voordelen blijken huisartsen deze mogelijkheid in een minderheid van de gevallen te gebruiken. Belangrijkste struikelblokken zijn de beperkte ondersteuning door de softwarepakketten, de beperkte kennis over het correct voorschrijven op stofnaam en een gebrek aan motivatie.

B. Verplancke is huisarts te Vosselaar;
M. Ajaji is huisarts te Hoboken;
R. Remmen is huisarts te Baarle-Hertog en verbonden aan de Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire zorg van de Universiteit Antwerpen;
J. Fraeyman is verbonden aan de onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid, Universiteit Antwerpen.

Correspondentie: bart.verplancke@telenet.be
Belangenconflict: geen

Verplancke B, Ajaji M, Remmen R, Fraeyman J. Voorschrijven op stofnaam: waarom doet u het (niet)? Ondersteunende en belemmerende factoren in de huidige softwarepakketten. Huisarts Nu 2015;44:92-6.

Lees meer