Ampe, M.

Meer sociaal zwakkeren in een diabetespopulatie?

-
Adriaenssens, Niels
Remmen, Roy
Leirs, L.
Ampe, M.
Grouwels, Y.

Onderzoek in een forfaitaire praktijk
L. Leirs, R. Remmen, M. Ampe, Y. Grouwels, N. Adriaenssens

Samenvatting
In onze forfaitaire groepspraktijk wilden we nagaan of de socio-economische status van onze patiënten de instelling en opvolging van diabetes beïnvloedt, op basis van gegevens uit het medisch dossier.
Onze resultaten bevestigen dat er inderdaad een significante oververtegenwoordiging is van het aantal sociaal zwakkeren in de diabetespopulatie. Sociaal zwakkeren raadplegen ook significant meer in onze praktijk.
Er blijkt werk aan de winkel om alle patiënten te behandelen volgens de richtlijnen.

L. Leirs was huisarts in opleiding in Genk ten tijde van het onderzoek en is nu huisarts in Tongeren;
R. Remmen is verbonden aan de vakgroep Eerstelijns - en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen (ELIZA);
M. Ampe is huisarts in de Huisartsengroepspraktijk Genk;
Y. Grouwels is huisarts in de Huisartsengroepspraktijk Genk;
N. Adriaenssens is huisarts in Reet en verbonden aan de vakgroep Eerstelijns - en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen (ELIZA).

Dit artikel is gebaseerd op de ManaMa-thesis van L. Leirs.
Correspondentie: lisleirs@hotmail.com
Belangenvermenging: geen

Leirs L, Remmen R, Ampe M, Grouwels Y, Adriaenssens N. Meer sociaal zwakkeren in een diabetespopulatie? Onderzoek in een forfaitaire praktijk. Huisarts Nu 2014;43:205-9.

Lees meer