Anthierens, Sibyl

Pijnbestrijding bij kinderen met een otitis media acuta. Percepties van huisartsen en ouders

-
van Uum, Rick T
Venekamp, Roderick P
Schilder, Anne GM
Damoiseaux, Roger AMJ
Anthierens, Sibyl

Oorpijn is een prominent symptoom van een otitis media acuta en heeft als zodanig een grote invloed op de ziektebeleving van (ouders van) kinderen met otitis media acuta. Internationale richtlijnen adviseren daarom goede pijnstilling voor alle kinderen met een otitis media acuta, gedoseerd volgens gewicht of leeftijd.

Lees meer

Antibioticagebruik in de huisartsenwachtpost. Wat zijn de ervaringen van huisartsen?

-
Colliers, Annelies
Coenen, Samuel
Remmen, Roy
Philips, Hilde
Anthierens, Sibyl

Antibioticaresistentie is een toenemend probleem als gevolg van het onnodig en suboptimaal voorschrijven van antibiotica. Het grootste aandeel antibiotica wordt voorgeschreven in de eerste lijn. Ondanks alle inspanningen van de laatste twee decennia blijft België één van de koplopers in Europa wat het gebruik van antibiotica betreft.

Lees meer

Hoe het voorschrijven van antibiotica bij acuut zieke kinderen verminderen?

-
Coenen, Samuel
Anthierens, Sibyl

Bij de start van de Europese antibioticaweek op 12 november verdedigde dr. Marieke Lemiengre haar doctoraatsonderzoek aan de UGent over het effect van twee interventies op het voorschrijven van antibiotica bij acuut zieke kinderen. Het ontwikkelen van interventies met andere disciplines kan tot betere resultaten leiden.

Lees meer

Bent u al een Antibiotic Guardian?

-
Coenen, Samuel
Anthierens, Sibyl

Antibioticaresistentie is een van de grootste bedreigingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Zonder doeltreffende antibiotica worden veel routinebehandelingen steeds gevaarlijker. Om de resistentie af te remmen zullen we het onnodige gebruik van antibiotica drastisch moeten verminderen.

Lees meer

Verbetert onafhankelijk artsenbezoek het voorschrijfgedrag? Kwalitatief onderzoek bij onafhankelijke artsenbezoekers en huisartsen

-
Anthierens, Sibyl
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Schmitz, Olivier

Om klinisch-wetenschappelijk bewijs te kunnen vertalen naar de praktijk is het essentieel om verandering in professioneel gedrag te begrijpen, inclusief de barrières en faciliterende factoren. Interventies die in een klinische onderzoeksetting het meest doeltreffend zijn, zijn echter niet noodzakelijk de interventies die huisartsen het liefst willen leren, het makkelijkst vinden om toe te passen of prioritair te implementeren, of die het meest geschikt zijn voor hun praktijk.

Lees meer

Rationeel voorschrijven van pijnstillers bij artrose. Onderzoek naar doeltreffendheid van onafhankelijke artsenbezoekers

-
Anthierens, Sibyl
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Gielen, Birgit
Bruyndonckx, Robin
Cornelis, Koen
Ackaert, Katelijne

De farmaceutische sector is in het westen een belangrijke partner in verschillende navormingsinitiatieven voor huisartsen. Dit kan aanleiding geven tot vertekening van de keuze van de onderwerpen of de aangeboden informatie.
De meeste navormingsstrategieën (bv. symposia) hebben gemengde effecten. Onafhankelijke artsenbezoeken daarentegen zijn doeltreffend om de kwaliteit van het voorschrijfgedrag in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Lees meer

Hoe ervaren dochters de mantelzorg voor hun bejaarde ouder? Een kwalitatief onderzoek

-
Wens, Johan
Anthierens, Sibyl
Remmen, Roy
Verhoeven, Veronique
Lopez Hartmann, Maja
Van Assche, Elisa
Welvaert, Joanna

Gezondheidsprofessionals benadrukken vaak de belangrijke rol die informele mantelzorgers opnemen om de kwetsbare oudere zolang mogelijk thuis te houden. De zorg voor een kwetsbare hulpbehoevende oudere kan echter een grote uitdaging betekenen, die bij de mantelzorger kan leiden tot lichamelijke en psychologische problemen, een financiële draaglast en sociaal isolement.
De meeste mantelzorgers zijn vrouwen, doorgaans dochters, schoondochters en echtgenotes. In de zorg voor ouderen kan het zijn dat volwassen kind-mantelzorgers meer stressoren ervaren dan partner-mantelzorgers. Vanwege hun leeftijd, meestal tussen 30 en 65 jaar, maken dochter-mantelzorgers vaak ook belangrijke levensgebeurtenissen mee: ze huwen, krijgen kinderen of kleinkinderen, zijn professioneel actief en zorgen tegelijkertijd voor een bejaarde ouder. Niet-inwonende dochters maken minder gebruik van bestaande diensten, in vergelijking met inwonende dochters, echtgenotes en andere familieleden.

Lees meer

Waarom schrijven huisartsen chinolonen voor bij luchtweginfecties?

-
Coosemans, Nathalie
Anthierens, Sibyl
Adriaenssens, Niels

Antibioticaresistentie is door de potentiële stijging in morbiditeit en mortaliteit een internationaal gezondheidsprobleem. Er zijn sterke aanwijzingen dat landen met een groter antibioticagebruik hogere resistentiecijfers hebben.
Uit Europees onderzoek blijkt dat Belgische huisartsen frequenter gebruikmaken van chinolonen dan andere Europese landen. Voor lageluchtweginfecties worden de meeste antibiotica voorgeschreven. Lageluchtweginfecties worden onderverdeeld in bronchitis en pneumonie. In de behandeling van bronchitis wordt antibiotica afgeraden.

Lees meer

Samenwerking met een externe verpleegkundige organisatie

-
De Witte, Liene
Seuntjens, Luc
Anthierens, Sibyl
Remmen, Roy

Implementatie van een verpleegkundige in een niet-forfaitaire praktijk

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg gaf in de 'position paper' van 2012 al te kennen dat de werkdruk in de Belgische huisartsenpraktijk groter is dan in de omringende landen, hoewel we relatief kleine praktijken kennen. Maatschappelijke evoluties zoals een toenemende prevalentie van chronische ziektes maar ook het voortschrijden van de technologische evolutie en therapeutische mogelijkheden zetten ons gezondheidszorgsysteem onder druk. Praktijken zullen meer patiënten krijgen, chronische zorg wordt complexer waardoor taakdelegatie niet langer kan uitblijven.

Lees meer