Apers, Ludwig

Advies hiv-screening door huisartsen Wanneer proactief een test voorstellen?

-
Loos, Jasna
Apers, Hanne
Apers, Ludwig
Nöstlinger, C.

Hiv en aids blijven vaak onderbelicht, maar met Wereldaidsdag komen ze prominent in het nieuws. Ook in België is hiv nog steeds in beeld: elk jaar krijgen een 900-tal mensen te horen dat ze geïnfecteerd zijn. Ongeveer 2800 mensen die leven met hiv, worden echter niet gediagnosticeerd; jaarlijks wordt dus slechts één op vier van de niet-gediagnosticeerde hiv-infecties ontdekt.

Lees meer

Opvolging van hiv in de huisartsenpraktijk. Welke taken neemt de huisarts op?

-
Loos, Jasna
Apers, Ludwig
Peremans, Lieve
Verheyen, Katleen
Apers, Hanne

Door de antiretrovirale therapie is een hiv-infectie een chronische ziekte geworden. Wegens de gestegen levensverwachting neemt echter ook het aantal comorbiditeiten toe. Als gevolg van de nagenoeg ongewijzigde incidentie stijgt bovendien het aantal patiënten in de aidsreferentiecentra elk jaar. Een gestructureerde samenwerking met de eerste lijn dringt zich dan ook op.
Vlaamse huisartsen zijn gemotiveerd om hiv-patiënten op te volgen, maar er is nood aan meer kennis, een samenwerkingsprotocol en betere communicatie tussen huisarts en aidsreferentiecentra. Enkele studies uit 1995 en 1998 geven aan dat gebrek aan kennis, tijd en moeilijke communicatie met specialisten redenen zijn om geen hiv-zorg op te nemen als huisarts.

Lees meer

Is gedeelde hiv-zorg mogelijk in België?

-
Lacor, P.
Swannet, S.
Apers, Ludwig
Pierreux, Kaat

Een kritische reflectie
S. Swannet, L. Apers, K. Pierreux, P. Lacor
Samenvatting
Door de uitbreiding van het arsenaal aan antiretrovirale geneesmiddelen en de groeiende kennis over potentiële resistentie is de medische opvolging en behandeling van mensen met een hivinfectie een discipline op zich geworden en daarom vaak louter het terrein van hiv-specialisten. Toch heeft ook de huisarts hierin een voorname rol. Het accent in het zorgaanbod voor mensen met hivinfectie is verschoven naar een complex medisch en psychosociaal georiënteerd geheel, waarvan de specifieke antivirale behandeling slechts een onderdeel is. De huisarts kan dus een sleutelrol vervullen en in goede samenwerking met een aidsreferentiecentrum instaan voor een optimale begeleiding van zijn of haar patiënt.

S. Swannet werkt momenteel met Artsen Zonder Grenzen in Mozambique, is huisarts in het wijkgezondheidscentrum Medikuregem en werkt in het ELISA Centrum in Brussel. Zij werkte vroeger als deeltijds hiv-consulente in het UZ Brussel;
P. Lacor is verbonden aan de eenheid Interne geneeskunde-Infectieziekten en het aidsreferentiecentrum UZ Brussel;
L. Apers is arts in de hiv/soa-kliniek van het ITG Antwerpen;
K. Pierreux is pas afgestudeerd als huisarts aan de VUB.

Dit artikel is een ingekorte vertaling van:\nSwannet S, Pierreux K, Apers L, Lacor P. HIV care in Belgium anno 2012. Interaction between first and second line healthcare: an analysis from patient-provider perspective. Focus on patients of sub- Saharan African origin. 2012

Correspondentie: sarahswannet@hotmail.com
Belangenvermenging: niets vermeld

Swannet S, Aspers L, Pierreux K, Lacor P. Is gedeelde hivzorg mogelijk in België? Een kritische reflectie. Huisarts Nu 2014:43:255-7.

Lees meer