Appelen, Lien

Therapietrouw bij een antibioticabehandeling. Deel 2: Een kwalitatief onderzoek

-
Franck, Barbara
Appelen, Lien
Fraeyman, Jessica

In de huisartsenpraktijk valt het op dat patiënten vaak een voorgestelde antibioticatherapie niet nemen, te laag gedoseerd nemen of vroegtijdig stoppen. Patiënten lijken te weinig kennis te hebben over het belang van de juiste inname van een antibioticum. Meerdere onderzoeken gebeurden al over therapietrouw bij chronisch medicatiegebruik.
De therapietrouw bij inname van een antibioticum is interessant om onder de loep te nemen omdat een slechte inname niet alleen gevolgen heeft voor de patiënt in kwestie, maar ook een rol speelt in antibioticaresistentie.

Lees meer

Therapietrouw bij een antibioticabehandeling. Deel 1: Een interventieonderzoek

-
Franck, Barbara
Appelen, Lien
Michiels, Barbara

Als huisarts-in-opleiding kreeg ik enkele patiënten over de vloer die een voorgeschreven antibioticabehandeling voor luchtweginfecties niet of te laag gedoseerd genomen hadden. Ze waren vooral vroegtijdig gestopt, bijvoorbeeld omwille van neveneffecten zoals diarree, of omdat ze na een paar dagen al beter waren of zonder aanwijsbare reden.
Francis NA et al. toonden dat therapietrouw aan antibiotica voorgeschreven door de huisarts voor lageluchtweginfecties, inderdaad een probleem is. In hun observationeel onderzoek bij meer dan 2500 patiënten met een lageluchtweginfectie uit twaalf Europese lidstaten hield slechts 44% zich volledig aan de voorgeschreven antibioticakuur voor luchtweginfecties.

Lees meer

Kort Nieuws 40(9)

-
Anthierens, Sibyl
Heytens, Stefan
Christiaens, Thierry
De Sutter, An
Dieleman, Peter
Appelen, Lien
Franck, Barbara
Coenen, Samuel

Ook onze Kort Nieuws rubriek staat volledig in het licht van de Europese Antibioticadag. Enkele experts vatten voor u opvallend internationaal onderzoek samen.

Lees meer