Art, B.

Forfaitaire betaling op de eerste lijn

-
De Maeseneer, Jan
Ryssaert, L.
Art, B.
Suetens, M.

Een sociaal rechtvaardige keuze?
Het debat over de wijze van betaling in de gezondheidszorg is volop aan de gang. De wijkgezondheidscentra hebben al meer dan dertig jaar ervaring met het forfaitaire betalingssysteem. Hoe is dit systeem intussen geëvolueerd en welke mogelijkheden biedt het voor toekomstige eerstelijnsteams?

Lees meer

Veilig voor een prikje? Literatuuronderzoek naar de werkzaamheid en de veiligheid van de prikpil

-
Art, B.
Verplanken, E.
Christiaens, Thierry

De prikpil is sinds dertig jaar op de Belgische markt en wordt beperkt gebruikt als contraceptivum. Omdat met de prikpil heel weinig ongewenste zwangerschappen worden gezien, lijkt deze methode zeer geschikt voor vrouwen bij wie de combinatiepil dreigt te worden vergeten. Duidelijke informatie over de effecten en bijwerkingen, op maat van de vrouw, laat haar toe om zelf een keuze te maken.

Lees meer

Medisch zorggebruik door dak-en thuislozen in Gent. Gezondheidsstatus en ervaren drempels

-
Verdee, T.
Van De Walle, M.
Art, B.
Willems, S.
De Maeseneer, Jan

Vinden dak- en thuislozen de weg naar de gezondheidszorg in ons land? Gaan ze eerder naar de huisarts of naar de spoeddienst? En maken ze frequent gebruik van de gezondheidszorg of bestaan er te veel barriëres?

Lees meer

Acute lageluchtweginfecties bij volwassenen. Aanbeveling voor een goed gebruik van antibiotica

-
Art, B.
Coenen, Samuel
De Meyere, Marc

Deze aanbeveling geeft door onderzoek onderbouwde richtlijnen voor de behandeling van lageluchtweginfecties met een antibioticum. Indien geïndiceerd, geeft ze ook richtlijnen voor het antibioticumvoorschrift.

Lees meer