Art, B.

Forfaitaire betaling op de eerste lijn

-
De Maeseneer, Jan
Ryssaert, L.
Art, B.
Suetens, M.

Een sociaal rechtvaardige keuze?
Het debat over de wijze van betaling in de gezondheidszorg is volop aan de gang. De wijkgezondheidscentra hebben al meer dan dertig jaar ervaring met het forfaitaire betalingssysteem. Hoe is dit systeem intussen geƫvolueerd en welke mogelijkheden biedt het voor toekomstige eerstelijnsteams?

Lees meer