Avonts, Dirk

Te warm om te (blijven) leven. De gevolgen van het hitte-eilandeffect in de stad

-
Avonts, Dirk

In onze contreien is de sterfte het laagst bij een buitentemperatuur van 16,5°C. Is het kouder, dan is er extra sterfte. Bij elke graadstijging boven deze ideale leeftemperatuur, neemt de sterfte toe met 2,72%; vanaf een gemiddelde dagtemperatuur van 22°C neemt het sterftepercentage forser toe.

Lees meer

Klimaatbescherming is goed voor de gezondheid. Nieuwe gezondheidsuitdagingen door de klimaatopwarming

-
Avonts, Dirk

De voorspelde klimaatveranderingen zullen geen goed doen aan de gezondheid van de wereldbevolking. De WHO schat dat de klimaatverandering vanaf 2030 elk jaar 250 000 extra sterfgevallen kan veroorzaken door ondervoeding, malaria, diarree en hittegolven. De gezondheidskosten die rechtstreeks voortvloeien uit de klimaatverandering, worden voor het jaar 2030 geraamd op twee tot vier miljard.

Lees meer

Is er minder fijnstof op het hoogste appartement?

-
Avonts, Dirk

Fijnstof is een verzameling van koolstofdeeltjes en dus onderhevig aan de zwaartekracht. De verwachting is dat de hoogste concentratie te vinden is op het gelijkvloers en dat het aantal deeltjes per m³ afneemt naarmate de hoogte toeneemt.

Lees meer

Prevalentie van strongyloidiasis bij immigranten

-
Avonts, Dirk

De larve van Strongyloides stercoralis voelt zich goed thuis in warme, modderige grond. Blootvoets lopen in fecaal gecontamineerde modder of slijk (deze condities komen frequent voor in vluchtelingenkampen in tropische gebieden) geeft de larve de kans om doorheen de intacte huid de bloedbaan te bereiken en te migreren naar de dunne darm.

Lees meer

Prevalentie van schistosomiasis bij immigranten

-
Avonts, Dirk

Schistosomiasis is het gevolg van een besmetting met een parasiet, die in stilstaand zoet water een waterslak infecteert om zich ongeslachtelijk voort te planten. De larven die zo ontstaan, kunnen doorheen de huid dringen, in de bloedbaan terechtkomen en migreren naar het orgaan voor geslachtelijke voortplanting.

Lees meer

Helpt ‘Natuur op voorschrift’ om stress te verminderen?

-
Avonts, Dirk

“Ga buiten naar een plek in de natuur, driemaal per week gedurende minstens een uur. Hier is een overzichtskaart van de natuurplekken in jouw omgeving en hoe je ze kan bereiken.”

Lees meer

Het klimaatvoorschrift

-
Avonts, Dirk

Een zonnige zomer staat voor de deur en iedereen kijkt ernaar uit. Ook in dit nummer van Huisarts Nu zal de zon schijnen op een aantal hot topics.

Lees meer

Handboek Depressieve stoornissen

-
Avonts, Dirk

Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke en de inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de DSM-5.

Lees meer

Nooit te oud om statines te nemen?

-
Avonts, Dirk

Behandeling met een statine om het cardiovasculaire risico te verminderen is ruimschoots ingeburgerd voor verschillende indicaties, zowel in primaire preventie (zonder antecedenten van vasculair lijden) als in secundaire preventie (gekend vasculair lijden).

Lees meer

Trends in sterven en genezen

-
Avonts, Dirk

De levensverwachting in Vlaanderen zit nog steeds in een stijgende lijn, al is het meer ‘vals plat’ met een toename van ‘slechts’ enkele maanden per jaar. Dat blijkt uit het artikel van Anne Kongs, arts-epidemioloog van het Agentschap Zorg en Gezondheid. We sterven minder vaak aan cardiovasculaire events en kanker. Maar is dat wel een na te streven trend?

Lees meer