Avonts, Dirk

Handboek Depressieve stoornissen

-
Avonts, Dirk

Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke en de inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de DSM-5.

Lees meer

Nooit te oud om statines te nemen?

-
Avonts, Dirk

Behandeling met een statine om het cardiovasculaire risico te verminderen is ruimschoots ingeburgerd voor verschillende indicaties, zowel in primaire preventie (zonder antecedenten van vasculair lijden) als in secundaire preventie (gekend vasculair lijden).

Lees meer

Trends in sterven en genezen

-
Avonts, Dirk

De levensverwachting in Vlaanderen zit nog steeds in een stijgende lijn, al is het meer ‘vals plat’ met een toename van ‘slechts’ enkele maanden per jaar. Dat blijkt uit het artikel van Anne Kongs, arts-epidemioloog van het Agentschap Zorg en Gezondheid. We sterven minder vaak aan cardiovasculaire events en kanker. Maar is dat wel een na te streven trend?

Lees meer

Basisgezondheidszorg voor allen: hoever staan we?

-
Avonts, Dirk
Criel, Bart

Op 23 oktober 2018 organiseerde het departement volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen een internationaal symposium over basisgezondheidszorg in Noord en Zuid. Hoever staan we nu, veertig jaar na de eerste ambitieuze verklaring over basisgezondheidszorg in Alma-Ata?

Lees meer

Waarom is er nog geen cannabismedicijn bij de apotheek?

-
Avonts, Dirk

Er is wetenschappelijk bewijs dat de toediening van cannabis (in de vorm van verdamping, olie of thee) een therapeutisch effect heeft bij onder andere onbehandelbare pijn en bij aandoeningen die gepaard gaan met anorexia, misselijkheid of spasticiteit van de spieren.

Lees meer

Invloed van woon-werkverkeer op de gezondheid

-
Avonts, Dirk

Wie elke dag van thuis naar het werk pendelt, komt terecht in de meest vervuilde periodes van de omgevingslucht. Wie met de wagen, tram, bus of metro pendelt, stelt zich bloot aan een hogere concentratie fijnstof dan in de omgevingslucht aanwezig is. De blootstelling van fietsers en voetgangers is lager dan wie het gemotoriseerd vervoer gebruikt, maar hun ademhaling is sneller en dieper zodat meer fijnstof de longen binnenkomt en in de longblaasjes neerslaat.

Lees meer

‘Afspraken’: het motto van het jaar 2019

-
Avonts, Dirk

Het nieuwe jaar trekt zich op gang. Mag ik van de gelegenheid nog gebruikmaken om jou, jouw naasten én ook jouw patiënten een stabiele gezondheid toe te wensen? Zo lang mogelijk een goed leven leiden is een realistische betrachting, want onvermijdelijk komt er het moment van snelle afdaling naar het levenseinde.

Lees meer

Kleur bekennen

-
Avonts, Dirk

December is de maand van terugkijken op het voorbije jaar met een nieuwsgierige blik naar de toekomst. Laat ons even (heel) ver terugkijken.

Lees meer

Hoe staan patiënten tegenover taakdelegatie? Onderzoek bij 90 patiënten in een huisartsenpraktijk

-
Vynckier, Elias
Vulsteke, Jef
Panhuysen, Tine
Avonts, Dirk

Het takenpakket van de huisarts neemt toe en ook de patiënt verwacht kwaliteit van de geleverde zorgen. Voor huisartsen blijft het koorddansen om onder de toenemende administratieve druk de patiëntenzorg niet in het gedrang te brengen. Delegatie van administratieve taken, praktijkorganisatie en medische handelingen dringt zich op.

Lees meer

Fietsers en luchtvervuiling

-
Avonts, Dirk

Wie tussen het drukke autoverkeer fietst, ademt niet alleen de achtergrondconcentratie luchtvervuiling in, maar daarbovenop de directe uitstoot van de wagens op de weg. Is er een verschil in blootstelling als een fietser een verkeersarme route kiest om naar het werk te pendelen?

Lees meer