Avonts, Dirk

‘Afspraken’: het motto van het jaar 2019

-
Avonts, Dirk

Het nieuwe jaar trekt zich op gang. Mag ik van de gelegenheid nog gebruikmaken om jou, jouw naasten én ook jouw patiënten een stabiele gezondheid toe te wensen? Zo lang mogelijk een goed leven leiden is een realistische betrachting, want onvermijdelijk komt er het moment van snelle afdaling naar het levenseinde.

Lees meer

Kleur bekennen

-
Avonts, Dirk

December is de maand van terugkijken op het voorbije jaar met een nieuwsgierige blik naar de toekomst. Laat ons even (heel) ver terugkijken.

Lees meer

Hoe staan patiënten tegenover taakdelegatie? Onderzoek bij 90 patiënten in een huisartsenpraktijk

-
Vynckier, Elias
Vulsteke, Jef
Panhuysen, Tine
Avonts, Dirk

Het takenpakket van de huisarts neemt toe en ook de patiënt verwacht kwaliteit van de geleverde zorgen. Voor huisartsen blijft het koorddansen om onder de toenemende administratieve druk de patiëntenzorg niet in het gedrang te brengen. Delegatie van administratieve taken, praktijkorganisatie en medische handelingen dringt zich op.

Lees meer

Fietsers en luchtvervuiling

-
Avonts, Dirk

Wie tussen het drukke autoverkeer fietst, ademt niet alleen de achtergrondconcentratie luchtvervuiling in, maar daarbovenop de directe uitstoot van de wagens op de weg. Is er een verschil in blootstelling als een fietser een verkeersarme route kiest om naar het werk te pendelen?

Lees meer

De lezer centraal

-
Avonts, Dirk

Behoort Huisarts Nu tot de neptijdschriften, verzameld bladvulsel om je tijd op de wachtpost door te komen? Promoot Huisarts Nu bepaalde meningen en worden andere onder de mat geveegd?

Lees meer

Ziektelast in België: minder hartaandoeningen, meer mentale ziekten

-
Avonts, Dirk

In 1990 spendeerde ons land 7,1% van het bruto binnenlands product (bbp) aan gezondheidszorgen en steeg het tot 10,4% van het bbp in 2016. Daarmee behoort België tot de top 5 van Europese landen inzake gezondheidsbestedingen, maar het financiële aandeel in preventie en gezondheidspromotie is minimaal.

Lees meer

Welke taken kan een huisarts delegeren? Onderzoek naar de perceptie van de patiënt

-
Vynckier, Elias
Avonts, Dirk

Cijfers van het Federaal Kenniscentrum en statistische gegevens van het Riziv en de federale overheidsdienst Volksgezondheid geven aan dat we afstevenen op een relatief en absoluut tekort aan huisartsen. Veel Vlaamse huisartsen zijn ouder dan 55 jaar en de instroom van nieuwe huisartsen is onvoldoende om de uitstroom op te vangen. Ondertussen veroudert de bevolking met meer chronische zorg tot gevolg.

Lees meer

Bewegen op verwijzing

-
Avonts, Dirk

In 83 gemeenten in Vlaanderen hebben huisartsen een extra troef om hun patiënten gezond te houden. Ze kunnen patiënten verwijzen naar een beweegcoach voor een professionele, individuele begeleiding. Het is niet de bedoeling om fervente sporters en fitnessaanhangers naar de beweegcoach te sturen.

Lees meer

Voorkom onnodig gebruik van medicinale cannabis

-
Avonts, Dirk

In Nederland is medicinale cannabis niet als geneesmiddel geregistreerd en is er geen bij wet geregelde beoordeling van effectiviteit en veiligheid.

Lees meer

Zelftesten en geïnformeerd beslissen

-
Avonts, Dirk

De inbreng van patiënten in het beslissingsproces voor preventieve procedures neemt toe met de introductie van moderne technologieën.

Lees meer