Baeten, Rik

me-ASSIST. Een bruikbare opsporingsmethode voor alcohol-, tabak- en ander middelengebruik

-
Defillet, Tom
Verrando, Rita
Baeten, Rik

De me-ASSIST is een elektronisch screeningsinstrument dat het risico van alcohol-, tabak- en ander middelengebruik bij volwassenen meet. Met deze applicatie, die vanop elke computer of tablet met internetconnectie geopend kan worden, kunnen huisartsen op een eenvoudige manier inschatten hoe problematisch het gebruik van hun patiënten is.

Lees meer

Preventieaanbod Domus Medica. Van Gezondheidsgids tot richtlijnen en elektronische modules

-
Baeten, Rik
Claessens, Hanne

In 2012 sloot Domus Medica samen met de vier Vlaamse universitaire centra voor huisartsgeneeskunde een vijf-jarige Beheersovereenkomst Preventie af met de Vlaamse overheid. Deze is gebaseerd op de visie op preventie die tijdens de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg in 2010 werd ontwikkeld.

Lees meer

Gezondheidswinst door bevolkingsonderzoek naar kanker. Welke rol spelen Domus Medica en de huisarts hierin?

-
Baeten, Rik

Op 14 december 2013 organiseert de Vlaamse overheid een Gezondheidsconferentie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Domus Medica werkt hieraan mee door de gezondheidsdoelstellingen en strategieën samen met de overheid en andere eerstelijnspartners te bepalen.

Lees meer

Preventie van zelfdoding. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie onder de loep

-
Claessens, Hanne
De Deken, Lut
Baeten, Rik

Tegen 2020 zou er een daling van het aantal zelfdodingen met 20% moeten zijn ten opzichte van 2000. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 (VAS II) bouwt verder op het vorige actieplan, maar legt ook nieuwe accenten.

Lees meer

Griepvaccinatie: primum non nocere? Sportmedische keuring: systematisch EKG?

-
Schonk, E.
Piccart, F.
Vanmechelen, P.
Van de Vyver, Nathalie
Baeten, Rik

Brief en antwoord i.v.m. met de evidentie rond griepvaccinatie bij 65-plussers en reactie i.v.m. het artikel over de sportmedische keuring in vorig nummer.

Lees meer