Bartholomeeusen, Stefaan

MyCareNet. Een digitale toepassing voor administratieve vereenvoudiging

-
Coenen, Samuel
Bartholomeeusen, Stefaan

In dit tweede artikel over ICT-toepassingen in de medische sector wordt de toepassing MyCareNet verduidelijkt. De belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg maken hiervan reeds gebruik: verpleegkundigen, artsen, apothekers, rustoorden, ziekenhuizen, laboratoria en tariferingsdiensten. Via MyCareNet gaan ze vooral de verzekerbaarheid van de patiënt na of ze gebruiken het platform voor facturatie.

Lees meer

De medische ICT-snelweg op. Certificaten, sleutel tot meer mogelijkheden

-
Coenen, Samuel
Bartholomeeusen, Stefaan

Vanaf dit nummer start Huisarts Nu met een nieuwe reeks toegankelijke artikels over de toepassingen van ICT (Informatie en Computer Technologie) die de dagelijkse praktijk kunnen ondersteunen. We openen met enkele veelbelovende mogelijkheden van gegevensuitwisseling, het versleutelen van gegevens en het gebruik van certificaten. Beide zijn nodig om te kunnen genieten van de beschikbare toepassingen en zouden potentiële gebruikers dus niet mogen afschrikken.

Lees meer

Prevalentie van chronische nierfalen bij patiënten met diabetes type 2. Intego in de praktijk

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Van Pottelbergh, Gijs
Goderis, Geert
Buntinx, Frank

Wat is de prevalentie van chronisch nierfalen bij patiënten met diabetes type 2 in Vlaanderen? Dit werd nagegaan met behulp van de Intego-databank.

Lees meer

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming

-
De Clercq, E.
Van Casteren, V.
Bossuyt, N.
Moreels, S.
Goderis, Geert
Bartholomeeusen, Stefaan
Bonte, P.
Bangels, M.

De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit onderzoeksrapport wordt een generiek model van gegevensstroom voor een onderzoeksnetwerk beschreven en getoetst aan het nationale privacysysteem.

Lees meer