Bartholomeeusen, Stefaan

MyCareNet. Een digitale toepassing voor administratieve vereenvoudiging

-
Coenen, Samuel
Bartholomeeusen, Stefaan

In dit tweede artikel over ICT-toepassingen in de medische sector wordt de toepassing MyCareNet verduidelijkt. De belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg maken hiervan reeds gebruik: verpleegkundigen, artsen, apothekers, rustoorden, ziekenhuizen, laboratoria en tariferingsdiensten. Via MyCareNet gaan ze vooral de verzekerbaarheid van de patiënt na of ze gebruiken het platform voor facturatie.

Lees meer

De medische ICT-snelweg op. Certificaten, sleutel tot meer mogelijkheden

-
Coenen, Samuel
Bartholomeeusen, Stefaan

Vanaf dit nummer start Huisarts Nu met een nieuwe reeks toegankelijke artikels over de toepassingen van ICT (Informatie en Computer Technologie) die de dagelijkse praktijk kunnen ondersteunen. We openen met enkele veelbelovende mogelijkheden van gegevensuitwisseling, het versleutelen van gegevens en het gebruik van certificaten. Beide zijn nodig om te kunnen genieten van de beschikbare toepassingen en zouden potentiële gebruikers dus niet mogen afschrikken.

Lees meer

Prevalentie van chronische nierfalen bij patiënten met diabetes type 2. Intego in de praktijk

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Van Pottelbergh, Gijs
Goderis, Geert
Buntinx, Frank

Wat is de prevalentie van chronisch nierfalen bij patiënten met diabetes type 2 in Vlaanderen? Dit werd nagegaan met behulp van de Intego-databank.

Lees meer

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming

-
De Clercq, E.
Van Casteren, V.
Bossuyt, N.
Moreels, S.
Goderis, Geert
Bartholomeeusen, Stefaan
Bonte, P.
Bangels, M.

De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit onderzoeksrapport wordt een generiek model van gegevensstroom voor een onderzoeksnetwerk beschreven en getoetst aan het nationale privacysysteem.

Lees meer

Geestelijke gezondheidsproblemen in de huisartsenpraktijk. Incidenties op basis van Integoregistraties

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Buntinx, Frank

De Integodatabank wordt gebruikt om de basisepidemiologische gegevens te verzamelen van een aantal mentale aandoeningen in Vlaanderen. Wat zijn de tijdstrends en zijn leeftijds- of geslachtsverschillen merkbaar bij verschillende aandoeningen?

Lees meer

Toetsing van antibioticavoorschriften aan ziektespecifieke kwaliteitsindicatoren. Onderzoek met gegevens uit de Intego-databank

-
Bartholomeeusen, Stefaan
Adriaenssens, Niels
Coenen, Samuel

Bij vierenvijftig huisartsenpraktijken met vierennegentig huisartsen, verspreid over heel Vlaanderen, worden gecodeerde gegevens gekopieerd naar en verder verwerkt in de centrale (Intego-)databank van de K.U.Leuven. Deze bevat momenteel gegevens over 265 000 verschillende patiënten en bijna 2 900 000 diagnosen sinds 1994.

Lees meer

ACHIL. Griekse mythe of Belgische realiteit?

-
Goderis, Geert
De Clercq, E.
Van Casteren, V.
Bossuyt, N.
Moreels, S.
Buntinx, Frank
Bartholomeeusen, Stefaan

ACHIL staat voor ‘Ambulatory Care Health Research Laboratory’ en heeft als taak de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een zorgtraject te evalueren. Zorgtrajecten zijn de Belgische insteek van het chronische zorgmodel en dienen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een chronische aandoening – in casu diabetes type 2 en chronische nierinsufficiënte – te verbeteren.

Lees meer

Bartholomeeusen S. Morbiditeitsonderzoek in Vlaanderen op basis van gegevens uit het elektronisch medisch dossier

-
Bartholomeeusen, Stefaan
Van Damme, J.

Hoe dikwijls een ziekte in een populatie voorkomt, is een eenvoudige vraag met een zeer complex antwoord. De bedoeling van dit doctoraatsonderzoek was om een structuur op te zetten voor de verwerking van data van het elektronisch medisch dossier van huisartsen tot epidemiologische informatie die een idee kan geven over de morbiditeit in Vlaanderen.

Lees meer

Chronische nierinsufficiëntie in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Een onderschat probleem?

-
Van Heden, L.
Maes, S.
Van Pottelbergh, Gijs
Bartholomeeusen, Stefaan
Degryse, Jan

Wat is de prevalentie van chronische nierinsufficiënte in de Vlaamse huisartsenprakijk? Uit deze studie, gebaseerd op gegevens van de Integodatabank, blijkt dat het aantal patiënten met chronische nierinsufficiëntie veel hoger is dan huisartsen in hun medisch dossier noteren.

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-
Verhoeven, Veronique
Baay, M.
Colliers, Annelies
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Buntinx, Frank
Van Nuland, Marc
Van Den Noortgate, W.
Degryse, Jan
Goedhuys, Jo
Bartholomeeusen, Stefaan
Kim, Ch-Y.
Mertens, R.
Wagena, EJ.
Knipschild, P.
Zeegers, MPA.
Paquay, L.
De Lepeleire, Jan
Milisen, K.
Schoenmakers, Birgitte
Wens, J.
Dirven, K.
Mathieu, C.
Hendrickx, Kristin
De Winter, B.
Wyndaele, J.

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega’s verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren.  Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. In deze rubriek worden een reeks publicaties kort besproken. Publicaties die klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk, worden als vertaling in Huisarts Nu opgenomen.

Lees meer