Bastiaens, Hilde

Hoe zien Finse studenten het huisartsenberoep?

-
Bastiaens, Hilde

Het dalend aantal huisartsen en de toenemende onaantrekkelijkheid van het huisartsenberoep krijgen in de pers en de internationale wetenschappelijke literatuur veel aandacht. Ook in België werd de voorbije jaren onderzocht waarom studenten geneeskunde interesse verliezen in huisartsgeneeskunde en wat de positieve en negatieve ervaringen zijn van huisartsen in hun beroep.

Lees meer

De huisarts als patiënt. Barrières tot de gezondheidszorg

-
Delporte, Femke
Bombeke, Katrien
Bastiaens, Hilde

De laatste jaren is de aandacht voor zelfzorg bij artsen enorm toegenomen, en terecht. Artsen behoren tot de risicogroep voor een scala aan psychosociale problemen. Burn-out is hierin een thema dat grote zorgen baart door de grote impact op de gezondheidszorg.
In hun review wijzen Wallace et al. op het rechtstreekse verband tussen het welzijn van artsen en de kwaliteit van de gezondheidszorg van een land. Een arts die zich goed in zijn vel voelt, staat scherper, maakt minder fouten en heeft meer tevreden patiënten die meer therapietrouw vertonen.

Lees meer

Multimorbiditeit. Een grote uitdaging voor huisartsen, onderzoekers en bio-informatici

-
Bastiaens, Hilde
Leysen, Peter

Multimorbiditeit is niet alleen een uitdaging voor huisartsen en onderzoekers, maar ook voor bio-informatici. Nieuwe IT-ontwikkelingen bieden talloze mogelijkheden om gegevens over multimorbiditeit te verzamelen, te delen en terug te koppelen naar de zorgverleners.

Lees meer

Verwijzing van diabetespatiënten naar een educatieprogramma. Waarom aarzelen huisartsen?

-
Sunaert, P.
Vandekerckhove, M.
Bastiaens, Hilde
Feyen, L.
Vanden Bussche, Piet
De Maeseneer, Jan
De Sutter, An
Willems, S.

Om toekomstige initiatieven voor ondersteuning van zelfzorg te kunnen verbeteren is het belangrijk om naast de ervaringen van deelnemende artsen ook de visie van niet of minder deelnemende artsen te kennen. Dit onderzoek gaat na welke belemmeringen deze groep van huisartsen ziet bij een verwijzing van patiënten met diabetes naar het regionale educatieprogramma.

Lees meer

Kort Nieuws 41(6)

-
Jacobs, Tom
Goderis, Geert
Hoengenaert, Jean-Pierre
Bastiaens, Hilde

Diabetes: mis de acute Charcot-voet niet! • Intensieve levenstijlinterventie bij zwaarlijvige diabetespatiënten • Varenicline aan top van rookstop • 9% van vroegtijdige mortaliteit komt door te weinig beweging • Is eenmalige screening op diabetes type 2 effectief? • Obesitas op jonge leeftijd door te snel vaste voeding?

Lees meer

Motivatie van studenten en jobvoldoening bij gevestigde huisartsen. Een literatuuronderzoek

-
Wouters, S.
Vandenbergh, I.
Bogaerts, H.
Bastiaens, Hilde
Peremans, Lieve

In 2005 waren er volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 21804 huisartsen ingeschreven in België. Slechts een goede helft (53%) van hen heeft effectief een praktijk in het kader van de ziekteverzekering. Tussen 2002 en 2005 daalde het aantal praktiserende huisartsen (geaccrediteerde artsen) met 7%. Verder werd 25,5% van de quota voor het contingent huisartsen in 2006, niet ingevuld.

Lees meer

Verbeteren regionale acties de zorg voor diabetespatiënten? Effectevaluatie op basis van bestaande databanken

-
Sunaert, P.
Bastiaens, Hilde
Nobels, F.
Feyen, L.
Vermeire, E.
Verbeke, G.
De Maeseneer, Jan
Willems, S.
De Sutter, An

Interventies gebaseerd op de componenten van het Chronic Care Model leiden tot een betere kwaliteit van de diabeteszorg. Dit blijkt ook uit dit onderzoek, maar er was nog ruimte voor verbetering, vooral wat de screening naar complicaties betreft.

Lees meer

Kort Nieuws 40(7)

-
Defillet, Tom
Bastiaens, Hilde
Lemiengre, Marc
De Deken, Lut

In Kort Nieuws deze maand: is alcohol kankerverwekkend? Zet reclame jongeren aan tot drinken? Hoe groot is het alcoholmisbruik bij jongeren in de Verenigde Staten? Drinken workaholics ook meer alcohol? En hoe kan ASSIST u helpen in de screening naar middelengebruik en kortdurende interventies?

Lees meer

Kort Nieuws 40(6)

-
Lemiengre, Marieke
Goderis, Geert
Bastiaens, Hilde
De Deken, Lut
Coenen, Samuel
Theeten, H.
Van Damme, P.

Onze rubriek Kort Nieuws biedt deze maand een stukje over systolische bloeddruk, over cardiale revalidatie en een korte uitleg bij het GRACE onderzoeksproject. En is een aanpassing van de astmarichtlijnen nodig? De invloed van Barbara Starfield op het domein van de eerstelijnsgezondheidszorg wordt summier toegelicht. En we bieden een kritische reflectie bij het toedienen van griepvaccins, gekweekt op eieren.

Lees meer