Beernaert, Kim

Vroege identificatie van palliatieve zorgnoden. Kwalitatief onderzoek bij huisartsen, thuisverpleegkundigen en patiënten

-
Beernaert, Kim
Deliens, Luc
De Vleminck, Aline
Devroey, Dirk
Pardon, Koen
Van den Block, Lieve
Cohen, Joachim

Palliatieve zorg wordt beschouwd als een holistische benadering waarbij pijncontrole en zorg voor de lichamelijke, psychosociale en spirituele noden van de patiënt met een levensbedreigende ziekte centraal staan. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten met een levensbeperkende ziekte (niet alleen kanker) vanaf de diagnose geconfronteerd worden met toenemende multidimensionale noden en voordeel kunnen halen uit palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop.

Lees meer

Waarom worden palliatieve zorgdiensten niet altijd ingeschakeld? Een grootschalig Vlaams onderzoek

-
Beernaert, Kim

Het inschakelen van gespecialiseerde diensten palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een levensbeperkende ziekte resulteert vaak in een betere kwaliteit van leven en van sterven. Mensen die hieruit voordeel zouden kunnen halen, maken er echter niet altijd gebruik van. Zo krijgen kankerpatiënten vaker palliatieve zorg dan mensen met een andere aandoening. Het is belangrijk om na te gaan waarom mensen geen gebruik maken van deze diensten en waarom sommige groepen meer kans hebben om ernaar verwezen te worden dan andere.

Lees meer